Kijk, luister en lees hier de bijdragen van de Maand van De Ingenieuze Stad

 

Videocast Ibo van de Poel - Professor Ethiek en Technologie aan de TU Delft

 

Videocast Jaap Wiedenhoff - Voorzitter adviescommissie Built Environment van TU Eindhoven en Partner bij ABT

 

Podcast Caroline Gehrels - Directeur Europese Steden Arcadis

Pakhuis de Zwijger · Carolien Gehrels over het ontwerpen van de toekomst

 

Blog Arnoud Neidig - Brancheambassadeur mobiliteit Koninklijke NLingenieurs

De blog van brancheambassadeur Mobiliteit Arnoud Neidig  zoomt in op algoritmes en gedrag om te duiden hoe we de (on)bedoelde effecten van mobiliteit kunnen managen. 

Hoe we de bereikbare stad de goede kant insturen

Blog Mathijs van Vliet - Brancheambassadeur Klimaatadaptatie Koninklijke NLingenieurs

De blog van brancheambassadeur Klimaatadaptatie Mathijs van Vliet richt zich in zijn blog op het werken maken van de (on)bedoelde effecten van Klimaatadaptatie. Lees hier de blog:

Laten we werk maken van de (on)bedoelde effecten van klimaatadaptatie

Blog Eveline Buter - Brancheambassadeur Energietransitie Koninklijke NLingenieurs en Maarten Schäffner - Brancheambassadeur Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving Koninklijke NLingenieurs

De blog van brancheambassadeur Energietransitie Eveline Buter en brancheambassadeur Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving Maarten Schäffner gaat in op de noodzaak voor een circulaire energietransitie en om zo onbedoelde effecten van ontwerpen en oplossingen te voorkomen. Lees hier de blog: 

De noodzaak voor een circulaire energietransitie