Keynotes

Onderstaande sprekers waren rond voor 18 november 2021. Het congres dat nu op 3 november 2022 plaats zal vinden, zal qua thema en inhoud vergelijkbaar zijn, maar het mogelijk is dat er wijzigingen zijn in het sprekersveld. 

Keynote 1: Tessa Cramer - Lector Designing the Future bij Fontis Hogeschool, futurist en toekomstgerichte academicus

Tessa is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Ze begrijpt echter als geen ander hoe moeilijk het daadwerkelijk is om de wereld met een frisse blik te bezien. In haar werk combineert ze daarom design- en toekomst denken door vanuit designprincipes aan concrete oplossingen voor de toekomst te werken. Tessa zal tijdens het congres toegespitste handvatten en instrumenten meegeven om complexe ruimtelijke opgaves van de toekomst, zoals de woningnood en de energietransitie, te lijf te gaan. 

 

Keynote 2: David Hamers - Plaatsvervangend Sectorhoofd van het Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit en senior onderzoeker stedelijk gebied bij Planbureau voor de Leefomgeving

David houdt zich bezig met de stad van morgen. Daarbij kijkt hij naar hoe ruimtelijke planning en stedelijk ontwerp inzichten in toekomstige stedelijke ontwikkeling kan geven. Hij werkte aan het rapport Oefenen met de toekomst (2019), waarin vier langetermijnscenario’s beschreven worden op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit die beleidsmakers kunnen helpen bij het benaderen van complexe stedelijke vraagstukken. David deelt als keynote spreker en panellid zijn visies omtrent langetermijndenken.

 

Keynote 3: Prof. dr. ir. Wim Leendertse - Bijzonder Hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen en strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat

Wim is bezig om een mindshift te bewerkstellingen binnen de wereld van infrastructuur door met een andere bril naar problemen en opgaven te kijken. Want juist in een wereld van ruimtelijke ontwikkeling die dynamisch en vol onzekerheid is, is adaptiviteit een must. Tijdens het congres verzorgt Wim de afsluitende keynote van de dag over hoe om te gaan met een continu veranderende omgeving binnen ruimtelijke planning.

 

Panelleden

Dick van der Merwe - Directeur bij Van den Berg Architecten

 

 Als architect helpt Dick bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen om een duurzaam, realistisch en haalbaar plan voor hun (ver)nieuwbouwprojecten te bedenken. Een interactief ontwerpproces helpt daarbij. Door in zijn werkwijze ruimte te bieden voor inbreng van alle betrokken partijen en te zorgen voor een breed draagvlak voor blijvende, duurzame en gedeelde waarde(n) kan een plan echt succesvol worden. Als lid van het panel zal Dick reflecteren op de twee keynote sprekers.

John Boon - Hoofd adviesgroep Landschapsarchitecten en Groene Stad bij Arcadis

In de huidige beleveniseconomie staat niet het product of de dienst centraal, maar de beleving die daarbij hoort. John weet dat deze trend ook grote invloed heeft op de buitenruimte (‘brandscaping’). Hij zet zijn ervaring en vaardigheden graag in om ook het gewenste imago van een bedrijf of stad tot uitdrukking te brengen in de buitenruimte. De ontwerpen van John dragen niet alleen bij aan economische groei, maar leveren ook sociale en ecologische voordelen op. Als lid van het panel zal John reflecteren op de twee keynote sprekers in de eerste plenaire sessie.

Susan Groot Jebbink - Business director Gezonde & Veilige Stad bij Sweco en brancheambassadeur Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving bij Koninklijke NLingenieurs

De manier waarop we onze steden inrichten, is van grote invloed op ons gedrag en onze levensstijl. Als business director Gezonde & Veilige stad is het mijn droom dat we een stad creëren die haar inwoners beschermt én hen stimuleert om gezonder te leven. Ik zie het als onze opgave om samen met onze klanten de verbinding te leggen tussen de sociale vraagstukken en de inrichting van de plekken waar we wonen, werken en ontspannen. Dit doe ik graag samen met anderen, omdat je samen tot de beste ideeën komt en ik daar bovendien veel plezier aan beleef.

 

Breakoutsessies over gedrag / beïnvloeding

Break out 1: Gedrag en Energietransitie

Marieke Rietbergen - Oprichter Design Innovation Group (DIG)

Marieke Rietbergen is oprichter van Design Innovation Group (DIG), een bureau dat door middel van creatief en ontwerpend denken maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Met innovatieve methoden (her)ontwerpt DIG visies, strategie en beleid die een positieve verandering teweegbrengen door ook mens en systeem elkaar te laten vinden. Marieke deelt haar ervaringen over de innovatieve strategieën voor het creëren van maatschappelijk draagvlak

Break out 2: Gedrag en de inrichting van de openbare ruimte

Sander van der Ham - Associate bij STIPO, stadspsycholoog, projectleider in participatietrajecten en onderzoeker

Sander van der Ham, associate bij STIPO, stadspsycholoog, projectleider in participatieprojecten en onderzoeker. Met verschillende onderzoeksmethoden benadert hij gedrag en gevoelens die ons meer vertellen over de beleving en het gebruik van de stad. Hierdoor legt Sander de connectie tussen de stad en de mens bloot. Hij deelt zijn visie over hoe de indeling van de stad bepalend kan zijn voor de beleving van stedelingen.

Joren van Dijk - Mede-oprichter Bureau Omgevingspsycholoog

Joren van Dijk is afgestudeerd in sociale psychologie aan de Universiteit Twente en is mede-oprichter van het bureau Omgevingspsycholoog. Centraal in zijn werk staat het idee dat de bebouwde omgeving het gedrag en de ervaring van mensen beïnvloedt. Het bureau wil de beleving van de eindgebruikers verbeteren door het analyseren van omgevingen en behoeften van eindgebruikers. Samen met bedrijven en overheden stuurt het bedrijf de inrichting van de fysieke ruimte ten behoeve van een positieve beleving. In de breakout vertelt Joren over de connectie tussen gedrag en de ruimte.

Break out 3: Gedrag en mobiliteit

Thea de Vries - Secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam

Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam, heeft een integrale kennis van mobiliteitsvraagstukken onder andere door haar vroegere ervaring bij Rijkswaterstaat en de Directie Openbaar Vervoer en Spoor. Zij gaat in de breakout in op hoe zij bij de Vervoerregio omgaat met complexe mobiliteitsvraagstukken en hoe het gedrag van reizigers bepalend is hoe wij onze vervoerssystemen inrichten en welke keuzes we maken.

Prof. dr. Bert van Wee - Hoogleraar transportbeleid aan TU Delft en Wetenschappelijk directeur bij TRAIL Onderzoeksschool

Prof dr. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft en Wetenschappelijk Directeur bij TRAIL Onderzoeksschool. Zijn onderzoek is gericht op hoe onder andere klimaatimpact, toegankelijkheid, infrastructuur en technologie invloed hebben op transport en beleid. Vanuit zijn kennis over de maatschappelijke implicaties rondom transport en mobiliteit gaat hij met Thea in gesprek over op welke manier reisgedrag te sturen is zodat we op een eerlijke en efficiënte manier bereikbaar blijven.