Programma

Onderstaand programma was rond voor 18 november 2021. Het congres dat nu op 3 november 2022 plaats zal vinden, zal qua thema en inhoud vergelijkbaar zijn, maar het mogelijk is dat er wijzigingen zijn in het sprekersveld. 

13.00-13.30

Inloop congres inclusief lunch

13.30-14.45

Opening door moderator Natasja van den Berg van Pakhuis de Zwijger

  Welkomstwoord door directeur Jacolien Eijer - de Jong van Koninklijke NLingenieurs


 

Keynote Speech Tessa Cramer - Lector Designing the Future aan Fontys Hogeschool, Futurist en toekomstgericht academicus

 

Keynote Speech David Hamers - Plaatsvervangend Sectorhoofd van het Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit en senior onderzoeker stedelijk gebied

 

Paneldiscussie 
Na afloop van de keynote speeches reflecteren Dick van der Merwe - Directeur Van den Berg Architecten, John Boon - Hoofd adviesgroep Landschapsarchitecten en Groene Stad bij Arcadis en Susan Groot-Jebbink - Business director Gezonde & Veilige Stad bij Sweco op de keynote bijdragen  

14.45-15.00

Korte pauze

15.00-15.50

Breakout ronde 1: Scenarioplanning

 

Tijdens de eerste breakout sessie gaan de handen uit de mouwen. Aan de hand van de vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving gaan de deelnemers aan de slag om scherper te krijgen hoe we als ontwerpers en door goede ontwerpen snellere stappen kunnen zetten naar de Ingenieuze Stad die voldoet aan de klimaatdoelstellingen en de European Green Deal.

15.00-15.50

Finale Doe&Durf Challenge: presentaties finalisten 

15.50-16.00

Korte pauze

16.00-16.50

Breakout ronde 2: Gedrag / Beïnvloeding 

Break out 1

Gedrag en Energietransitie 

De energietransitie is nodig, maar niet altijd even geliefd. De komst van windmolens en zonnepanelen brengt ons een stap dichterbij een duurzame toekomst, terwijl er in de samenleving ook onrust heerst over het beeld en de aanwezigheid van deze nieuwe energieopwekkers. Het begrip “NIMBY” (Not In My Back Yard) is inmiddels een bekend fenomeen, waarbij mensen wel achter de komst van nieuwe voorzieningen staan, maar hiervan geen hinder willen ervaren. In deze breakout buigen we ons over de vraag hoe en waar we draagvlak kunnen creëren in de samenleving door strategisch over ontwerp na te denken.

Sprekers:
Marieke Rietbergen - Oprichter Design Innovation Group (DIG)
dr.ir. Rudi van Etteger, MA - Assistent professor Landschapsarchitectuur aan de WUR
Ragnhild Scheifes - Antropoloog en oprichter Sustainable Thinking

Break out 2

Gedrag binnen stad en openbare ruimte 

Voor het creëren van een veilige, prettige, gezonde en leefbare openbare ruimte is het component gedrag van mensen essentieel om mee te nemen. Door strategieën zoals “nudging” kunnen kleine ontwerpmatige beslissingen een positieve uitwerking hebben op het gedrag van mensen. Tegelijkertijd zorgt participatie in ontwerptrajecten voor een andere kijk naar de leefomgeving. In deze breakout bespreken we hoe we deze verschillende strategieën kunnen gebruiken in ruimtelijke ordening.

Sprekers:
Sander van der Ham - Associate bij STIPO, stadspsycholoog, projectleider in participatieprojecten en onderzoeker
Joren van Dijk - Mede-oprichter Bureau Omgevingspsycholoog

Break out 3

Gedrag en mobiliteit

Om Nederland bereikbaar te houden moeten we niet alleen kijken naar het aanleggen van nieuwe infrastructuur, maar ook in het sturen van reizigersgedrag. Zo kan het succesvol toepassen van spitsmijden onze infrastructuur ontlasten of het aanbieden van deelsystemen reizigers verleiden om de auto te laten staan en het OV of zelfs de fiets te pakken. In deze breakout zoomen we in op gedrag in mobiliteit en hoe we dit gedrag mee kunnen nemen in onze ontwerpen.

Talkshow met: 
Thea de Vries - Secretaris - directeur Vervoerregio Amsterdam
Prof. dr. Bert van Wee - Hoogleraar transportbeleid aan TU Delft en Wetenschappelijk directeur bij TRAIL Onderzoeksschool. 

16.50-17.00 Korte pauze


17.00-17.10

Doe&Durf finale:
Prijsuitreiking Doe&Durf Challenge door juryvoorzitter Carla Moonen

17.10-17.30

Keynote speech Prof. dr. Ir. Wim LeendertseBijzonder hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling aan de faculteit Ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen

17.30

Afsluiting door bestuursvoorzitter Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs

 

Onze sponsoren