Keynotes

Keynote 1: Tessa Cramer - Lector Designing the Future bij Fontis Hogeschool, futurist en toekomstgerichte academicus

Tessa is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Ze begrijpt echter als geen ander hoe moeilijk het daadwerkelijk is om de wereld met een frisse blik te bezien. In haar werk combineert ze daarom design- en toekomst denken door vanuit designprincipes aan concrete oplossingen voor de toekomst te werken. Tessa zal tijdens het congres toegespitste handvatten en instrumenten meegeven om complexe ruimtelijke opgaves van de toekomst, zoals de woningnood en de energietransitie, te lijf te gaan. 

Keynote 2: Carolien Gehrels - Global Director Energy Transition Arcadis, lid van de raad van toezicht van de TU Delft, voorzitter van de Taskforce Instrastructuur en voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam

Als wethouder van de gemeente Amsterdam was Carolien onder andere verantwoordelijk voor kunst en cultuur, economische zaken, bedrijven, deelnemingen, water, monumenten en lokale media. Zij stond aan de basis van de “I Amsterdam” campagne. Carolien ziet de toenemende urbanisatie als een kans om de groeiende stad beter te laten functioneren, maar ook als een uitdaging. Ze gaat hier graag over in gesprek. 

Ondernemersorganisatie VNO-NCW werkt aan houtskoolschetsen voor de ruimtelijke toekomst van Nederland in 2050 en de richtinggevende keuzes die gemaakt moeten worden. Carolien zal de aanpak toelichten en met de aanwezigen in dialoog gaan.

Keynote 3: Lex Halsema - Organisatieontwikkelaar bij BdB Groep en lid van de Verenigingsraad van Koninklijke NLingenieurs 

Lex schetst de grote opgave waar we voor staan. Hoe kunnen we onze ambities voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving waarmaken? Hij gaat in op de vraag hoe duurzaamheidsdoelstellingen terugkomen in onze ingenieursprojecten. Wat kunnen wij als ingenieurs doen om deze versneld te implementeren?