Keynotes

 

Keynote 1: Verali von Meijenfeldt - City Executive Amsterdam bij Arcadis

Verali von Meijenfeldt verving Carolien Gehrels als spreker. Zij presenteerde twee Houtskoolschetsen van VNO-NCW en besprak deze ideeën voor de ruimtelijke toekomst van Nederland in 2050 en de richtinggevende keuzes die daar gemaakt moeten worden.

Keynote 2: Yannick Dujardin - Toekomstonderzoeker en docent aan de Erasmushogeschool Brussel

Yannick Dujardin is toekomstonderzoeker en docent aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij voert toekomstverkenningen uit voor diverse organisaties en onderzoekt de rol van media-, kunst- en designprocessen in het ontwikkelen van toekomstgeletterdheid. Hij is auteur van het boek De Mythes van de Toekomst waarin hij onderzoekt welke toekomstbeelden mensen hebben en wat voor aannames hierin verscholen zitten. In zijn keynote speech biedt hij een aantal handvaten voor ingenieurs om op een kritische manier met hun ontwerp om te gaan en daarmee de onzekerheden van de toekomst te omarmen.

Keynote 3: Lex Halsema - Organisatieontwikkelaar bij BdB Groep en lid van de Verenigingsraad van Koninklijke NLingenieurs 

Lex heeft een bedrijfskundige achtergrond en na bijna 20 jaar in de financiële dienstverlening en 15 jaar zelfstandig ondernemerschap werd hij in 2015 door BdB gevraagd een aantal projecten te begeleiden in de bouw, waarna hij in 2017 in vaste dienst kwam. In zijn keynote schetst hij de grote opgave waar we voor staan: Hoe kunnen we onze ambities voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving waarmaken? Hij gaat in op de vraag hoe duurzaamheidsdoelstellingen terugkomen in onze ingenieursprojecten. Wat kunnen wij als ingenieurs doen om deze versneld te implementeren?

Keynote 4: Tim van Hattum - Senior projectmanager en onderzoeker bij Wageningen Environmental Research

Tim van Hattum heeft ruime ervaring als adviseur, beleidsadviseur, projectmanager en onderzoeker op het gebied van integraal waterbeheer en klimaatverandering. Sinds 2010 is hij werkzaam als senior projectmanager en onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Momenteel leidt hij hier het Green Climate Solutions Programma, dat tot doel heeft bij te dragen aan klimaatactie door de impact op het klimaat en bewijsmateriaal voor op de natuur gebaseerde oplossingen voor mitigatie en adaptatie te onderzoeken. 

Sprekers break-outsessies

Ellen Peper - Lid Raad van Bestuur Coöperatie Univé

Ellen studeerde Sociale Geografie met een economisch geografische specialisatie aan Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie was zij eerst werkzaam bij de Kamer van Koophandel in Oost-Nederland. In 1998 trad ze in dienst bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde waar ze van 2007-2016 de directeur was. Sinds 2017 is zij de Chief Transformation Officer bij Univé. Ellen zal voor het programma Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving het perspectief beschrijven: waar werken we naar toe, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit?

Marten Klein, Directielid Ingenieursbureau Amsterdam

Na van 1993 tot 2003 verschillende functies bij Witteveen+Bos te hebben bekleed, van ingenieur tot vestigingshoofd, heeft Marten bij de gemeente Amsterdam sinds 2004 in verschillende domeinen gewerkt. Als directielid van het Ingenieursbureau Amsterdam werkt hij op het grensvlak van techniek, beleid, organisatie en inkoop. Marten zal voor het programma Klimaatadaptatie het perspectief beschrijven: waar werken we naar toe, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit?

Pallas Agterberg, Challenge Officer bij Alliander en lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Pallas heeft een ruime kennis opgedaan in het energieveld en verbindt als deel van de Rli de vraagstukken rondom energie met andere sectoren en maatschappelijke opgaven. Zij kreeg in januari 2016 de eerste Cruquius Penning, was genomineerd voor innovator of the year in 2016 en staat al enkele jaren in de Trouw Duurzame 100. Pallas zal voor het programma Energietransitie het perspectief beschrijven: waar werken we naar toe, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit?

Wim Leendertse - Bijzonder Hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling

Als strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat en bijzonder hoogleraar ligt de expertise van Wim in infrastructuurplanning, management in infrastructuur ontwikkeling, adaptief plannen en programmeren, publiek-private samenwerkingen, project- en programmamanagement, marktsystemen en dynamisch contracteren en governance en institutional design. Wim zal voor het programma Mobiliteit het perspectief beschrijven: waar werken we naar toe, hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit?