ABT | Prolock Filter systeem

Het is de nachtmerrie van de waterschappen: een dijk begint te schuiven en bezwijkt. Toch kan dat gebeuren, bijvoorbeeld als gevolg van piping. Bij dat faalmechanisme kunnen er door hoog water onder een dijk kanaaltjes ontstaan, wat tot verzwakking en mogelijk zelfs instorting kan leiden.

Om het gevaar van piping weg te nemen, worden in de regel brede ‘bermen’ aangelegd – simpelweg een grote berg zand tegen de voet van de dijk. Nadeel is het grote ruimtebeslag van deze oplossing. Een andere mogelijkheid zijn stalen damwanden die diep de grond in worden geslagen. Maar dat leidt bij de aanleg tot overlast bij omwonenden. Bovendien zijn de kosten hoog, zowel voor het milieu als voor de portemonnee.

Ingenieursbureau ABT ontwikkelde met een reeks partners het Prolock Filterscherm, dat verticaal in de grond wordt geplaatst. Het scherm laat kwelwater door, maar voorkomt dat zand met het water wegspoelt. Zo blijft de dijkstabiliteit gewaarborgd.

De schermen worden gemaakt van gerecyclede PVC-elementen en gevuld met fijn zand, dat het filterende werk doet. Ze zijn voor zeker honderd jaar onderhoudsvrij en zijn ze niet meer nodig, dan kunnen ze worden hergebruikt. De aanleg gebeurt trillingsvrij en kan ook eenvoudig elektrisch; zijn ze eenmaal geplaatst, dan valt er niets meer van te zien.

De eerste proeven, aan de voor de hele Randstad belangrijke Lekdijk, zijn zo succesvol gebleken dat waterschappen in het hele land ermee aan de slag willen.