Antea Group | Ammonia-Q

De Nederlandse veestapel produceert jaarlijks meer dan zeventig miljoen ton mest. Die mest is schadelijk voor kwetsbare natuur. Dat komt met name door ammoniak (NH3), een van de bestanddelen.

Ammoniak wordt regelmatig als geschikte energiedrager voorgesteld: het is een stof die te maken is uit waterstof en stikstof, wat veel energie kost, en bij verbranding weer uiteenvalt.

De ingenieurs van Antea Group zochten naar een effectieve manier om ammoniak te winnen. Het idee leidde tot de ontwikkeling van Ammonia-Q, een installatie die stallucht afzuigt en door een luchtwasser leidt. Uit het waswater wordt vervolgens ammoniak geoogst. Die wordt opgewerkt en opgeslagen om later als groene brandstof te dienen op momenten dat boeren die nodig hebben.

‘Dus in dit geval maken we de ammoniak niet zelf’, zei procestechnoloog Roel Steenbergen van Antea Group eerder tegen De Ingenieur. ‘We isoleren die alleen uit de stallucht. Dat kost veel minder energie.’

‘Bovendien is het onderliggende probleem juist dat we te veel ammoniak hebben’, stelt Antea’s milieuexpert Bart Aerts. ‘Daarvoor biedt Ammonia-Q nu een oplossing.’

Tests in het lab hebben inmiddels aan­getoond dat dit proces de ammoniakuitstoot met 60 tot 70 procent reduceert. Een ander groot voordeel is dat boeren zo hun eigen energievoorraad hebben.

De energie voor dit proces kan komen van windturbines of zonnecellen. Op momenten dat die duurzame energie overvloedig voorradig is, kan de boer de Ammonia-Q-installatie aanzetten om energie op te slaan voor later.