Antea Group | Natuurscorebord

Wie in Nederland een weg, woning, bedrijf of elektriciteitsnet wil bouwen, heeft een individuele stikstofbeoordeling nodig. Vaak brengen ecologen daarvoor het effect van de verwachte stikstofdepositie op de natuur in kaart. Hiervoor moeten deze experts gegevens over de omgeving en de beschermde natuursoorten verzamelen, en de effecten van de stikstofdepositie voor verschillende scenario’s en locaties analyseren en vergelijken. Een ecoloog is daar gemiddeld tien dagen mee bezig.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group ontwikkelde een Natuurscorebord, dat de onderzoekers een groot deel van dit werk uit handen neemt. Dit op AI gebaseerde platform brengt automatisch alle beschermde natuursoorten uit een bepaald gebied in beeld, samen met de stikstofgevoeligheid van die soorten en hun leefomgeving. Vervolgens berekent het hoe groot het effect is van de verwachte stikstofdepositie. Het leidt tot een snellere doorloop van vooronderzoeken en minder kans op vertragingen.

Het Natuurscorebord haalt zelfstandig gegevens uit gevalideerde bronnen en gebruikt rekenmodellen om de impact van de geschatte stikstofuitstoot te bepalen. Dit halveert de tijd en kosten van een vooronderzoek en draagt bij aan de uniformiteit. Bovendien zijn er zo snel meerdere scenario’s te vergelijken. Daardoor kunnen aanvragers al in een vroeg stadium verschillende alternatieven afwegen en een optimale keuze maken. Dat is beter voor de natuur. Ook versnelt het de vergunningsprocedure en verkleint daarmee de kans dat projecten stilvallen door vertragingen in de besluitvorming.

Het Natuurscorebord wordt al intern gebruikt voor projecten van Antea Group, zegt adviseur Kyra Rossel. Binnenkort, na een uitbreiding van de database, kunnen ook externe partijen het gebruiken.