Arcadis | Embodied Carbon Tool

Het materiaalgebruik in de bouwsector is verantwoordelijk voor 11 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om dit te verbeteren en ook andere milieuschade te voorkomen, moeten architecten en constructeurs duurzame materiaalkeuzen maken en constructies bedenken waarvoor minder materiaal nodig is. Maar hoe weten zij welk ontwerp het beste is? Als hulpmiddel om dit te bepalen, ontwikkelde ingenieursbureau Arcadis de Embodied Carbon Tool. Deze berekent de materiaalgebonden uitstoot van een gepland gebouw op basis van een aangeleverd ontwerp en een milieudatabase naar keuze. In Nederland is dat meestal de nationale milieudatabase (NMD).

Een milieudatabase bevat gegevens over de impact van verschillende bouwmaterialen op het milieu en het klimaat. ‘Het gaat bij de NMD niet alleen om de hoeveelheid CO2 die bij de productie ervan is uitgestoten’, zegt constructeur Toine Fokkens van Arcadis, ‘maar om in totaal dertien milieu-indicatoren, waaronder watergebruik, vermesting en het gebruik van toxische stoffen.’ Door deze informatie te combineren met het ontwerp van het gebouw, kan de totale milieu-impact van een gebouw worden berekend.

De Embodied Carbon Tool is te koppelen aan andere software die constructeurs veel gebruiken. Hierdoor kan de tool meteen het effect van aanpassingen in een ontwerp laten zien. Zo kan een constructeur snel en efficiënt naar de beste oplossing zoeken. Uiteindelijk bevordert de tool het terugdringen van CO2-uitstoot en grondstoffengebruik en de inzet van duurzame materialen.

De Embodied Carbon Tool heeft zijn waarde onder meer bewezen bij het ontwerpen van het Cubehouse, het hoofdkantoor van Arcadis in Amsterdam-Zuid. Hierbij is ruim 75 procent aan gerecycled of biobased materiaal gebruikt.