Royal HaskoningDHV | Aurea

Jaarlijks komt minstens 190 ton aan medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater terecht. De huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze niet goed verwijderen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ontwikkelden daarom de Aurea-technologie. Deze kan naast medicijnresten ook andere microverontreinigingen aan, zoals hormonen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit soort watervervuiling veroorzaakt gedrags- en geslachtsverandering bij vissen en watervlooien en kan uiteindelijk ook de volksgezondheid schaden.

In rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) breken micro-organismen de biologisch afbreekbare stoffen af. Bij de Aurea-technologie ondergaat het water daarna een biologische actiefkoolfiltratie gevolgd door een milde ozonisatie – een oxidatie met ozon. Het is een duurzame variant op de conventionele, niet-biologische actiefkool- en ozonbehandeling.

Actief kool is een voorbehandelde koolstof, die door adsorptie allerlei stoffen aan zich kan binden. De koolstof moet dan wel op gezette tijden worden gereactiveerd. Daarbij verwijdert men de onzuiverheden door verhitting. ‘Dat kost energie en bovendien gaat 15 tot 20 procent van de kool erbij verloren’, zegt projectleider Arnoud de Wilt van RHDHV.

Bij de Aurea-technologie hoeft de actiefkool niet te worden gereactiveerd. In plaats daarvan breken gespecialiseerde micro-organismen die op de kool nestelen een aanzienlijk deel van de microverontreinigingen af. Ook maken ze de ozonisatie efficiënter. ‘We hebben de omstandigheden in de actief kool ideaal gemaakt voor deze micro-organismen’, zegt De Wilt. ‘Dan komen ze vanzelf, al kunnen we ze ook enten.’ De Aurea-technologie werkt beter dan vergelijkbare technologieën en vermindert de CO2-uitstoot met een factor twee tot vier. De eerste full-scale Aurea-installatie wordt momenteel gebouwd op rwzi Zeist, door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.