Team: Sweco - CIRCLur project
Teamleden: Jeanine Többen, Nayan Jayapathma Herath Mudiyanselag, Christiaan Voorend en Pedro Mol

 

Om in 2050 volledig circulair te zijn, zullen opdrachtgevers nu al de circulaire vraag moeten stellen in projecten. Want projecten zijn nodig om de markt nieuwe oplossingen te laten bedenken. Maar wat moet er geëist worden, en wat zijn hier oplossingen voor? Met het platform CIRCLur project linken we op een simpele en overzichtelijke manier eisen in een uitvraag aan circulaire oplossingen in een project.

Het web-based platform bestaat uit drie groeiende databases: bewezen (tender)eisen in circulaire uitvragen, maatregelen / oplossingen om te voldoen aan de eisen, en een overzicht van succesvolle circulaire referentieprojecten. Je kan als gebruiker van het platform vanuit eisen, oplossingen en referentieprojecten zoeken, waarna je de gelinkte resultaten te zien krijgt. Dit kan je gebruiken in je project, maar ook als inspiratie om circulaire oplossingen toe te passen in een project. Met als doel een gevuld platform voor eind 2022 zodat overheden en gemeenten vanaf 2023 gebruik kunnen maken van ons platform voor al hun uitvragen! 

Om een beeld te krijgen hoe CIRCLur project gebruikt wordt zijn er twee client journey’s uitgeschreven:
“Ik ben Jan-Willem en lees in het nieuws dat ik iets met duurzaamheid zou moeten doen en ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Arie adviseert, als projectmanager bij een ingenieursbureau, Jan Willem hoe die zijn ambities gaat waarmaken in de realisatie van een gebouw. Hiervoor laat Arie Jan-Willem het platform CIRCLur project zien, en selecteren ze een aantal referentieprojecten wat voldoet aande ambitie van Jan Willem. Ze krijgen direct een set eisen te zien die voldoet aan de gewenste referenties. Deze eisen nemen ze mee in de tender uitvraag.”

“Ik ben Lieke en werk als ingenieur samen met een aannemer, en wil graag de tender die Arie uitvraagt winnen. Ik selecteer hiervoor in CIRCLur project de gestelde eisen, en krijg direct een overzicht van mogelijke oplossingen en referentieprojecten voor deze eisen te zien. Met dit overzicht heeft Lieke genoeg inspiratie opgedaan om het haalbare en winnende plan voor de tender te schrijven."