Team: Tauw - Seriously Circular Game
Teamleden: Mirit Hoek, Ellen Stoppels, Julia Opdam en Joanne van 't Zelfde

 

De ambitie van Nederland is om in 2050 100% circulair te zijn. Onze Seriously Circular Game laat je beleven hoe je dit voor elkaar krijgt. Een honderd procent circulaire samenleving vraagt om nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Met onze Seriously Circular Game brengen wij die in kaart en versnellen zo de transitie. Speel jij met ons mee?  ​

Spelregels

Het ultieme doel van het spel is dus om in 2050 100% circulair te zijn. Dit doe je door met alle stakeholders samen te werken (coöperatief spel). Bij elke ronde moet je tussentijdse doelen behalen om de uiteindelijke deadline van 100% circulariteit in 2050 te kunnen bereiken. Tussentijdse doelen worden behaald door in circulaire oplossingen te investeren. Op het spelbord wordt zichtbaar hoe zo langzamerhand de transitie van lineair naar circulair plaatsvindt. In de handleiding wordt de werking van het spel verder beschreven.

Visie

Ons idee is een coöperatief spel dat onze klanten inzicht geeft in de complexiteit rondom de transitie naar een circulaire economie. Het laat hen zien en beleven hoe belangrijk het is om nu stappen te nemen zodat we in 2050 100% circulair kunnen zijn. Ook laat het spel zien dat samenwerking en communicatie cruciaal is om hier te komen.

De Seriously Circular Game geeft antwoord op de belangrijkste vragen voor de transitie naar een circulaire economie. Denk aan: ​

  • Welke (duurzame) kant willen we op als gemeente of buurtgemeenschap? ​
  • Wiens rol is het om deze taak op te pakken? ​
  • Hoe kunnen we bijbehorende taken naar kennis en kunde verdelen? ​
  • Welke grondstoffen/assets zijn nodig om in 2050 volledig circulair te zijn? ​
  • Welke keuzes moeten we nu maken om in 2050 volledig circulair te zijn?

Het spel kent verschillende rollen (gemeente, consument, producent, afvalverwerker, enzovoort) die allen hun eigen belang hebben. Door de coöperatieve spelvorm laten we zien hoe de verschillende rollen elkaar aanvullen in deze transitie en waar rekening mee moet worden gehouden.

De doelgroep van ons spel is primair (senior) beleidsmedewerkers bij een gemeente (“Linda”) en stakeholders rond een bepaalde keten. Het spel is onderdeel van de kennismaking, voor een ontspannen maar intensieve start:

  • Kennismaken met elkaar;
  • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en belemmeringen van een circulaire economie;
  • Een inkijkje in mogelijkheden en beperkingen van verschillende sectoren;

Een basis om te komen tot beleid dat voor iedereen werkt.