Team: Sweco - Anamazing
Teamleden: Willem Fenten, Robin van Buijtenen, Laura Surquin, Tessa Driessen, Sacha Raven

-

Uit de stikstof-shit, hoe meer mest ons kan helpen de stikstofcrisis op te lossen 

n een tijd waarin stikstofproblemen hoog op de agenda staan, presenteren wij, Team Anamazing van Sweco Nederland, een vernieuwende benadering voor een duurzamere toekomst. Onze visie? Het implementeren van een innovatieve oplossing om stikstofemissies aanzienlijk te verminderen. Lees verder om te ontdekken hoe we deze uitdaging aanpakken! 

🔬 Anammox: De Sleutel tot Stikstofvermindering 

We maken gebruik van anammox-technologie (ANoxische AMMonium OXidation), een bacterieel proces dat de stikstofcyclus versnelt. Hoewel dit proces momenteel wordt toegepast in rioolwaterzuiveringsinstallaties, streven we ernaar om deze technologie toe te passen op een andere stikstofgerelateerde kwestie: boerenmest. Met behulp van DEMON-reactoren kunnen we afvalwater van veehouderijen behandelen en ammonium/ammoniak versneld verwijderen. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van stikstofemissies, maar opent ook de deur naar een circulaire economie. 

🚀 Korte Termijn Toepassing 

We zitten niet stil; onze anammox-technologie heeft al bewezen succesvol te zijn in rioolwaterzuiveringsinstallaties en kan daarom snel worden toegepast op veehouderijen. De uitdaging ligt in het aanpassen van de technologie aan de specifieke samenstelling van mest en urine. We bereiden ons voor op een pilotstudie in veehouderijen om de praktische effectiviteit te testen en de impact te meten. 

🌍 Van Lokale Oplossing tot Mondiale Impact 

Ons plan beperkt zich niet tot Nederland. Als de pilotstudie succesvol verloopt, zien we mogelijkheden om stikstofemissies wereldwijd te verminderen en bij te dragen aan een duurzame circulaire economie. 

📈 Financiële Duurzaamheid en Betrokkenheid van Grote Bedrijven 

We hebben een sterke financiële basis en zoeken naar subsidies en financiering binnen duurzaamheidsinitiatieven en stikstofreductieprogramma's. Bovendien streven we naar de betrokkenheid van grote bedrijven om de impact op het milieu te minimaliseren. 

🌟 Innovatieve en Originele Aanpak 

Ons idee is uniek doordat we anammox-technologie op een nieuwe manier toepassen. We zijn pioniers van een groene revolutie en hebben de ambitie om stikstofproblemen wereldwijd aan te pakken. 

🚀Toekomstperspectief 

Onze visie gaat verder dan alleen de pilotstudie. Als wij de Doe & Durf Challenge winnen, streven we ernaar om ons idee naar een hoger niveau te tillen en een blijvende impact te creëren. 

Volg onze reis en ontdek hoe we bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst. Samen bouwen we aan een betere wereld!