Team: Sweco - Landbouwer
Teamleden: Iris van Eck, Selma van Leeuwen, Adriaan BickerRik HoosemansSander G.

-

Samen bouwen aan het agrarisch landschap! 

Met de LandBouwer applicatie krijgen de agrariërs meer regie: In de applicatie bepalen agrariërs zelf hoe zij bijdragen aan een duurzame agrarische leefomgeving. Hierdoor helpen ze in hogere mate met: de stikstofopgave, het vergroten van de biodiversiteit, de verbetering van de waterkwaliteit en het vormgeven van het agrarisch landschap. 

Met de LandBouwer applicatie worden agrariërs meer gestimuleerd: In de applicatie komt alle beschikbare (GIS) informatie samen voor een compleet overzicht van hun fysieke omgeving. Agrariërs houden in de LandBouwer applicatie makkelijk de indeling van hun perceel bij en kunnen hierop maatwerk aanpassingen aanbrengen, hierover advies aanvragen, meekoppelkansen uit de omgeving inzien en ze krijgen direct een overzicht van de beschikbare (landbouw)subsidies. Zo weten agrariërs dat zij goed doen voor de omgeving, en hoe financieel aantrekkelijk dit is.  

Met LandBouwer als Digital Twin voor het landelijk gebied bouwen wij verantwoord samen aan ons agrarisch landschap! 

De LandBouwer applicatie is het antwoord van ons Sweco team op de Doe & Durf challenge 2023 van Jong NL Ingenieurs.