Team: Antea Group - Natuurscoreboard
Teamleden: Ivo Sedee, Kyra Rossel, Milou Huizinga

-

Het Natuurscoreboard stikstof

De tweede Porthos uitspraak biedt voor veel tijdelijke bijdragen van stikstofdepositie een oplossing. Een ecologische beoordeling omkleed als Voortoets zonder verder vergunningstraject. Door de intensieve werklast van een ecologische beoordeling kost dit veel tijd en geld en dat kan beter! 

Ons nieuwe innovatieve platform genereert met een druk op de knop snel overzicht en inzichten die direct toepasbaar zijn bij onder andere ecologische beoordelingen. Dit is mogelijk door ons AI-interpretatie model op basis van een analyse van actuele informatie, expert kennis en projectspecifieke stikstofberekeningen. 

Door bij ontwikkelingen de natuur in een vroeg stadium te betrekken, leveren we een bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het platform geeft snel inzicht in de impact van voornemens op de natuur en maakt het mogelijk om hier een score aan mee te geven om zo het effect van verschillende alternatieven op de natuur met elkaar te kunnen vergelijken.  

Voorheen was er een expert nodig voor het verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken van de verspreide informatie. Dit platform neemt een groot deel van deze taken over en geeft de expert handvatten en ruimte voor cumulatie en de projectbeoordeling. 

Onderstaand een beeld van deze interactieve omgeving.