Team: Anteagroup - N-positie
Teamleden: Dewi Westra, Shireen Baars, Joris Tiebosch

-

N-Positie kijkt niet naar wat er niet mogelijk is; maar juist naar wat er wél kan! 

Met N-Positie draaien Dewi Westra, Shireen Baars en Joris Tiebosch van Antea Group de huidige werkwijze omtrent stikstofdepositie-onderzoeken om. Er wordt in de allereerste fase duidelijk gemaakt waaraan een plan of project moet voldoen, in plaats van achteraf te toetsen of een gemaakt plan of project mogelijk is. 

N-Positie rekent voor een grote hoeveelheid rekenpunten in het te onderzoeken gebied, zoals een gemeente, uit waar de grens ligt tussen wel en geen bijdrage. Hierdoor wordt direct inzichtelijk waar nog stikstofruimte en daarmee mogelijkheden liggen. Dit inzicht kan op allerlei fronten bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek in Nederland. 

N-Positie helpt procedures te versnellen, capaciteit vrij te maken, en maakt vooraf in één keer wat wel kan inzichtelijk. Hierdoor zorgt N-positie voor meer capaciteit, geld én energie om met grotere ontwikkelingen en depositieverlaging bezig te zijn. Daarmee draagt N-Positie bij aan het oplossen van zowel de kleine als de grote uitdagingen van de stikstofcrisis.