Team: ABT-Oosterhoff - Zeofuel
Teamleden: Archana Santosh, Ralph Poldermans, Elke Mulders, Bakir Selliah

-
Stikstofproblematiek? Nee hoor! Kom maar hier met die stikstof!
😄🌱 

Ik begrijp dat het misschien wat eigenaardig klinkt, maar ons team heeft een fascinerende oplossing bedacht. Stel je voor dat jouw stikstofproductie de grondstof zou kunnen zijn voor het creëren van waterstof - een schone, groene energiebron. Klinkt dat niet als een game-changer? 🌍💡 

Wij zijn verheugd om ons innovatieve concept met jullie te delen: ZeoFuel. Met ZeoFuel willen we de manier waarop we stikstof, duurzaamheid en energieproductie benaderen, volledig herdefiniëren. Ons doel is duidelijk: we willen ammoniakemissies, gevangen in zeolieten, omzetten in een duurzame energiebron. Ons geavanceerde proces zorgt niet alleen voor het vastleggen en isoleren van zuivere NH3, maar transformeert het ook in een schonere, groenere energieoplossing. 🌿🔬 

Hoe werkt dit? De ammoniak, gevangen door onze moleculaire zeef, wordt teruggehaald via een desorptieproces onder druk van stoom. Deze NH3 wordt vervolgens gesplitst in N2 en waterstof, wat dient als onze energiebron. Door actief NH3 vast te leggen en opnieuw te benutten, zetten we een belangrijke stap in het verminderen van broeikasgasemissies, stikstofdepositie en het beschermen van ons milieu. 🌎🌿💨