Het thema van Doe & Durf 2017 was ‘Hoe wordt de stedelijke omgeving klimaatadaptief?’. Hierbij kwamen verschillende uitdagingen als wateroverlast, hittestress en droogte aan de orde en werd er gekeken naar de innovatiekansen die deze uitdagen bieden. Uit negen innovatieve ideeën werd Sweco met ‘Staat van je Straat’ tot winnaar uitgeroepen. Benieuwd naar de verschillende ideeën? Hieronder vind je per idee een korte samenvatting!