Door klimaatverandering komen weersextremen, zoals langdurige droogte en hitte steeds vaker voor. De temperatuur kan hierbij in steden tot 7 graden hoger oplopen dan op het omringende platteland. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid verhard oppervlak, dat warmte makkelijk vasthoudt. Hitte leidt tot extra sterfgevallen, zomer-smog en een algehele daling van de leefbaarheid. Om het stedelijk gebied leefbaar te houden is het wenselijk om de stad te verkoelen en de smog te bestrijden. De Antea Group 3D Heatshield  vormt hiervoor een oplossing. Lees hier meer over het idee of bekijk de animatie!