Met de populariteit van de stad en de beperkte ruimte zal de druk op de huidige infrastructuur in de toekomst verder toenemen, met frustraties over files, parkeerproblemen en overvol openbaar vervoer tot gevolg. Ook met nieuwe ontwikkelingen als elektrische auto’s en nieuw spoor zal de bereikbaarheid in en tussen steden matig zijn. Bovendien moeten we z.s.m. met CO2-neutrale oplossingen komen om de klimaatdoelen te halen. Het New Mobility Network is een oplossing voor de toenemende druk op de infrastructuur, het milieu en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stedelijke omgeving. Lees hier meer over dit idee!