De wereldbevolking neemt steeds verder toe en dit heeft onder andere tot gevolg dat de hoeveelheid afval, die wij produceren, ook toeneemt. Door deze toename is efficiëntie een belangrijk aspect van afvalverwerking. Weinig efficiënte afvalverwerking heeft ertoe geleid dat onze oceanen en zeeën overspoeld worden met plastic afval. Het recyclen van plastic was tijdens het World Economic Forum in Davos daarom een belangrijk issue. Veel afval uit Europa werd voorheen naar andere plekken in de wereld verscheept. Per 1 januari 2018 geldt er echter een importverbod, waardoor Europees afval, zoals ingezameld plastic, niet meer kan worden afgezet/gerecycled in China. Dit betekent dat, ten behoeve van onze leefbaarheid en het behoud van onze aarde, er wereldwijd efficiënter moet worden omgegaan met afval en de verschillende grondstoffen waaruit het bestaat, met als ultieme doel: het compleet ‘zero waste’ zijn van onze maatschappij. Onze oplossing hiervoor is het implementeren van de Waste Blockchain. Een oplossing waarbij wij als Nederlandse ingenieurs kunnen bijdragen aan de globale  afvalproblematiek. Lees hier meer over het idee.

Team

  • Guido Roegholt (teamcaptain)
  • Elsbeth Brandsma
  • Sjoerd Bakker
  • Roosmarijn Sippens Groenewegen
  • Tim de Veen