Green cloud for the city Onze leefomgeving in stedelijke agglomeraties staat onder enorme druk. Denk aan hittestress, fijnstofuitstoot, CO2-emissies, energieconsumptie, etc. De steden krijgen in de toekomst naar verwachting te maken met een grote bevolkingsgroei, met alle ernstige gevolgen van dien. De oplossing is uiterst complex, niet alleen op technisch vlak. Met name op sociaal, ruimtelijk en organisatorisch gebied is het vinden van een oplossing een uitdaging. Daarom heeft team FuGroen een groene katalysator bedacht onder de naam green cloud for the city, waarmee onze leefomgeving drastisch kan worden verduurzaamd. Een deel van de inkomsten van de ‘Green Cloud’ wordt geïnvesteerd in duurzame initiatieven die de leefbaarheid van de stad vergroten. FuGroen heeft niet alleen een oplossing bedacht voor de problematiek in de stad, maar ook een manier om deze oplossing te financieren.

Team

  • Olivier Rodenberg (teamcaptain)
  • Erik Vissink
  • Robbert Drieman
  • Stefan Kamp
  • Michiel Oliemans