De Vliegende Adviseur is één van de vijf finalisten!

Hoe meer informatie beschikbaar is over een gebouw, hoe gerichter energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Ook kan duurzame energieopwekking met behulp van deze gegevens efficiënter worden ingepast in het ontwerp van het gebouw. Met ons idee kan deze gebouwinformatie ingewonnen worden door gebruik te maken van een drone. Deze drone kan gedetailleerde 3D-scans maken van panden. Door o.a. windsnelheid, lichtinvalhoek en mogelijke schaduwvlakken te bepalen, kan inzichtelijk worden gemaakt waar aan of op het gebouw energieopwekkers geplaatst kunnen worden. Door het inpassen van andere meetapparatuur kan onder andere het warmteverlies, de luchtkwaliteit of geluidsoverlast bepaald worden. Dit kan op kantoorniveau worden toegepast, maar ook op woningniveau of in de industrie. Omdat de drone modulair opgebouwd kan worden, kan een scala aan onderzoeken plaatsvinden,gebruik makende van de meest recent ontwikkelde technieken.Door deze onderzoeken in 3D uit te voeren, kunnen de resultaten snel visueel gemaakt worden. De resultaten kunnen met behulp van de innovatieve, te ontwikkelen simulatiesoftware snel, gemakkelijk en goedkoop geanalyseerd worden. Door bijvoorbeeld randvoorwaarden te stellen aan gemeten onderdelen (zoals een maximum in warmteverlies of ideale omstandigheden voor zonnepanelen) kunnen mogelijkheden voor verduurzaming direct worden weergegeven. Als de gebouwgegevens zijn ingebouwd in een 3-dimensionaal model, kunnen de fysieke eigenschappen van het gebouw (zoals de albedo) handmatig in het model worden aangepast om het effect van voorgestelde maatregelen te kunnen bestuderen. Hierdoor kan verduurzaming van gebouwen optimaal plaatsvinden. Bestaande modellen kunnen gecontroleerd worden met behulp van de verkregen gegevens en hierdoor worden geoptimaliseerd.Al met al moet dit leiden tot een groter gemak bij bedrijven die willen verduurzamen en een reductie in onderzoekskosten waardoor deze scans ook vaker plaats zullen vinden.

Bekijk hier het bijbehorende filmpje

 

Team

  • Guus Cals (teamcaptain)
  • Stijn Nefkens
  • Iris Otte
  • Stefan den Boeft
  • Gert-Jan Jonker