Meer en meer mensen gaan in steden leven, wonen en werken, naar verwachting zal 80 % van de Europese bevolking in stedelijk gebied leven in 2020. Deze hoge mate van urbanisatie brengt sociale, economische en milieutechnisch uitdagingen met zich mee. Zo ook in Nederland, waar we de beperkte ruimte al jaren met elkaar delen en steden blijven groeien. Helaas delen we nu vooral de negatieve effecten van urbanisatie denk aan congestie, weerextremen, inefficiënt ruimtegebruik en de verdrukking op de woningmarkt. Maar waarom maken we niet positief gebruik van deze hoge mate van urbanisatie? We groeien dus allemaal letterlijk naar elkaar toe, maar doen we dat figuurlijk ook? Door middel van het efficiënt ontsluiten van data, sharing-economy en klimaatadaptatie kan verstedelijking positief worden benaderd, en dat zal leiden tot efficiënter gebruik van de ruimte, groene omgeving en een hogere quality-of-Life.

Team

  • Mike Smit (teamcaptain)
  • Nick Montenij
  • Elisa Teluij
  • Jasper Drost
  • Niels van Beek