Team: Young Fugro
Inzending: Smart Water Exchange (SWEX)
Teamleden: Nick Stoop, Marcel Muller, Herman Brink, Rick van Tilborg, Ludo van Broekhuizen

Smart Water Exchange (SWEX) is hét digitale brein bestaande uit zelflerende algoritmen om de waterhuishouding in de toekomstbestendige stad te optimaliseren. SWEX wordt gevoed met metingen uit het fysieke waternetwerk en externe data. Op basis van deze gegevens worden voorspellingen gedaan van vraag en aanbod van zoetwater in het systeem. SWEX beslist waar en wanneer water moet worden geborgen of vrijgegeven en stuurt hierop het fysieke systeem aan.  

Fugro presenteert haar idee met deze flyer en een achtergrondrapportage