Team: HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen
Inzending: Het Sociale BouwBesluit
Teamleden: Guus Cals, Florine van den Adel, Gert-Jan Jonker, Stefan den Boeft

Een duurzame stad is een stad waar mensen zich gelukkig voelen en willen blijven wonen. Om die reden heeft HermanDeGroot Ingenieurs Het Sociale BouwBesluit ontwikkeld als aanvulling op het bestaande bouwbesluit. Waar de technische aspecten voor gebouwen staan vastgelegd in het bouwbesluit, worden de sociale eisen aan gebouwen en gebieden vastgelegd in Het Sociale BouwBesluit. Door het verankeren van de kernwaarden sociale interactie, creativiteit en geestelijk welzijn in Het Sociale BouwBesluit worden de eigenschappen van een stimulerende omgeving vastgelegd in ieder toekomstig ontwerp, en zo worden steden ontwikkeld waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt! 

Meer weten? Lees alles over Het Sociale BouwBesluit