Team: CityShaper
Inzending: CityShaper
Teamleden: Ruben Hanssen, Jesse Dobbelsteen, Tom van Vilsteren, Anna Goede, Maaike Prins

Participatie is bij het ontwerp van onze ruimtelijke omgeving steeds meer gewenst en met de komst van de omgevingswet zelfs verplicht. In een veranderende maatschappij met nieuwe technologieën is de klassieke bewonersavond niet altijd meer het enige, of beste antwoord voor participatie. CityShaper biedt hier een spannende nieuwe oplossing voor.

CityShaper is een web-based tool waarmee gemeenten en ontwikkelaars eenvoudig en inzichtelijk de wensen van gebruikers en bewoners van een gebied kunnen ontsluiten. Middels een serious design game kunnen participanten met 3D bouwelementen een ontwerp maken, en daarmee input leveren op ruimtelijke ontwikkelingen in hun buurt.

Dit filmpje legt alles uit over CityShaper.