Team: Antea Group 
Inzending: Hoog & Droog
Teamleden: Robin Michiels, Annelou Hoogerwerf, Elsbeth Brandsma, Mathijs Koops, Gijs Tevelthuis en Sjon van Dijk

 

De aanvoer van water in Nederland is wispelturig, het gebruik van water is voorspelbaar. Nederland heeft een grotere waterbuffer nodig, om de wispelturige wateraanvoer om te zetten in een constante waterbeschikbaarheid voor het hele land. Hiermee behouden we onze waterveiligheid, en vergroten we de waterbeschikbaarheid tijdens droge periodes.

Onze iconische oplossing is het aftappen van water uit de rivieren en dit actief te infiltreren in Nederlandse zandpakketten, voor het aanvullen van de grondwaterspiegel. Het resulteert in het herstellen en in stand houden van de grondwaterpeilen.

Kortom is het doel: “Een watersysteem dat in balans is. Het watersysteem van Nederland is onze trots en deze oplossing brengt het watersysteem nog verder.

Bekijk de korte film van dit project. Teven is meer informatie te vinden op de door het team speciaal ontwikkelde website van het project.