Team: Team Witteveen+Bos 1
Inzending: De slimme bouwkuip
Teamleden: Esmond Wesselink, Ingrid van den Brink, Tessa Bosch en Luuk Jordans

 

Door toenemende droogte in Nederland worden wij uitgedaagd om extra zuinig om te gaan met ons grondwater. Verlaging van de grondwaterstand in stedelijk gebied kan bijvoorbeeld funderingsschade of schade aan openbaar groen tot gevolg hebben. Tijdens bouwkuip bemalingen wordt overmatig grondwater onttrokken, ook tijdens schaarste. Elke kuub water telt, dus dit moet beter!

De Slimme Bouwkuip houdt rekening met lokale bodemopbouw en weersverwachting, wat zorgt voor proactieve aansturing op de verwachte grondwaterstand. Koppeling van de bemalingspompen en peilbuizen aan het grondwatermodel zorgt voor een actuele status en inzicht hierin. De Slimme Bouwkuip is een zelflerend systeem, waardoor er steeds preciezer gestuurd kan worden en zo grote hoeveelheden water bespaard worden.

Meer weten? Bekijk de presentatie of de film van dit project.