Team: Witteveen+Bos - SEVER+ 
Teamleden: Mathijs Hansen, Jorne van der Ploeg. Ineke Kil en Tiza Spit

 

Waterschappen zetten hoog in op het verduurzamen van afvalwaterzuiveringen. Maar door netcongestie, gaat op piekmomenten een groot deel van deze duurzame opgewekte elektriciteit verloren. Gelukkig is er een andere oplossing: Het omzetten van de duurzame surplus elektriciteit in groene waterstof! Maar waarom is nu juist een afvalwaterzuivering bij uitstek geschikt voor deze oplossing? Bij de productie van waterstof worden grote hoeveelheden zuurstof geproduceerd als restproduct. Terwijl in afvalwaterzuiveringen juist veel zuurstof nodig is om de processen goed te laten verlopen. Wanneer waterstofproductie wordt gekoppeld aan afvalwaterzuiveringen, ontstaat er dus een win-win! 

Wij ontwikkelen een tool, SEVER+, waarmee waterschappen precies kunnen berekenen of er voor hun zuiveringen een businesscase is. Stem op SEVER+ en draag bij aan de energietransitie van afvalwaterzuiveringen!