Antea Group en TerraIndex hebben een automatische monsterselectietool (AMT) ontwikkeld. Dit vernuftige programma – op basis van een algoritme – maakt het werk van de bodemadviseur eenvoudiger, sneller en leuker. Daarnaast reduceert het operationele kosten en faalkosten. Een innovatieve aanpak die voor alle bodemadviesbureaus in de markt én hun opdrachtgevers een meerwaarde is.

De achtergrond
Voor elk bodemonderzoek worden per bodemlaag of afwijkende samenstelling grondmonsters genomen. Voor een representatief beeld van de bodemsamenstelling worden hiervan mengmonsters gemaakt die door een laboratorium worden geanalyseerd. Deze mengmonsters moeten aan allerlei protocollen en normen voldoen. Dit maakt de selectie van deze mengmonsters uit een veelvoud van bodemmonsters tot een arbeidsintensieve en foutgevoelige klus. Zo moet een bodemadviseur - omdat monsters niet lang bewaard mogen worden - vaak onder tijdsdruk werken: boorprofielen printen, bijzonderheden markeren, locaties bekijken en selecties maken. Om vervolgens mengmonsters in te voeren in een computerprogramma (TerraIndex) en aansluitend de opdracht te verzenden aan een laboratorium.

AMT
Reden voor Antea Group om met TerraIndex een Automatische Monsterselectietool (AMT) te ontwikkelen – in nauwe samenwerking met gebruikers. Hiervoor hebben we in 2022 een script ontwikkeld. De tool is geïntegreerd in het platform van TerraIndex. Dit platform wordt al jaren gebruikt voor de registratie van veldgegevens, de communicatie met laboratoria en de toetsing van analyseresultaten. Inmiddels kan de tool worden ingezet voor de duizenden bodemonderzoeken die onze bodemadviseurs jaarlijks uitvoeren.

Onze oplossing in vogelvlucht
De AMT neemt een deel van het werk van een bodemadviseur over door een algoritme mengmonsters voor te laten stellen. De tool houdt rekening met verschillende grondsoorten, de diepte van bodemlagen, bijmengingen in de grond en onderlinge afstand tussen verschillende boringen. De tool is zo opgesteld dat de voorgestelde mengmonsters aan de protocollen (BRL’s) en normen (NEN) voldoen. Het script bevat daarnaast een uitgebreide scorelijst die de meest verdachte grondmonsters detecteert. Een grondlaag met waarnemingen van minerale olie (zeer verdacht) zal als belangrijkste uit het voorstel komen; een grondlaag met sporen van baksteen (minder verdacht) scoort lager.

Na het testen van dit script hebben we met TerraIndex een interface gebouwd die het voorstel visualiseert met kaarten en boorprofielen (zie afbeelding). In één oogopslag ziet de adviseur welke verdachte lagen aanwezig zijn: op welke diepte en de reden van verdenking. Dit biedt snel inzicht. De tool voorkomt fouten omdat verdachte bodemlagen niet worden gemist en verschillende bodemtypen niet (per ongeluk) worden gemengd. Een oplossing die het werk makkelijker en plezieriger maakt. Maar die ook operationele kosten en faalkosten reduceert.