Voor het nieuwe viaduct stelde Antea Group een volledig circulair ontwerp op. Hiervan bestaat bijna twee derde uit hergebruikte onderdelen – onder meer afkomstig uit een donorviaduct. Voor het overige deel pasten ze gerecyclede materialen toe. Resultaat: een reductie van 40% op de MKI (Milieukostenindicator), 60% op de CO₂-uitstoot én 10% op de bouwkosten.

Over Closing the Loop
Consortium Closing the Loop - Antea Group, GBN Groep, Nebest en Strukton Civiel - zet zich in voor de verduurzaming van infrastructuur door hoogwaardig hergebruik van bestaande kunstwerken mogelijk te maken. Dit doet Antea Group door als ketenpartners samen te werken volgens een gezamenlijk ontwikkeld vijfstappenplan:
1. De herbruikbaarheidsscan.
2. Circulaire ontwerpconcepten.
3. Circulaire oogst van bestaande kunstwerkonderdelen.
4. Realisatie van circulaire kunstwerken.
5. Hergebruik van circulaire kunstwerken.

Achtergrond
De komende jaren bereiken honderden kunstwerken het einde van hun technische levensduur. Maar liefst 70% daarvan wordt niet duurzaam gesloopt voor het einde van de technische levensduur. Dit betekent een verlies van waardevolle grondstoffen. Zonde, zeker gezien de mondiale schaarste van primaire grondstoffen. Schaarste die door klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en de huidige consumptiecultuur alleen maar toeneemt. Als samenleving moeten we nu de stap zetten naar een wereld waarin hergebruik het nieuwe normaal wordt – ook als het gaat om onze infrastructuur. Alleen dan hebben wij kans om in 2030 circulair en klimaatneutraal te werken: een ambitie die onze overheid en Antea Group ook zelf nastreeft.

De SBIR Circulaire viaducten
Om circulariteit aan te jagen schreef Rijkswaterstaat in 2020 een Small Business Innovation Research (SBIR) uit voor circulaire viaducten met als resultaat 32 inzendingen. Als Closing the Loop diende Antea Group een voorstel in voor een onderzoek naar een volledig circulair viaduct. Via dit haalbaarheidsonderzoek werkten ze een projectvoorstel én een voorontwerp uit voor de circulaire vervanging van het Daalderweg-viaduct. Hiermee toonden zij aan dat het mogelijk is om een circulair viaduct te bouwen. Inmiddels hebben Rijkswaterstaat én het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat groen licht gegeven om het viaduct daadwerkelijk te realiseren.

Onze oplossing in vogelvlucht
Zij ontwerpen en bouwen een viaduct dat volledig is opgebouwd uit bestaande onderdelen of recyclede materialen.

Dekconstructie: het bestaande viaduct Daelderweg bestaat uit twee viaducten, één uit 2004 en één uit 1968. De materialen van beide viaducten voegen we samen tot één nieuw viaduct. De pijlers van het viaduct van 1968 en de prefab-liggers uit het viaduct van 2004 worden hergebruikt. Om het brugdek compleet te maken, wordt daarnaast gebruik gemaakt van een donorviaduct uit de A9 bij Amstelveen. Deze liggers met een leeftijd van 50 jaar worden circa 2 meter ingekort om passend te maken voor de A76.
Landhoofden en steunpunten: de landhoofden van één van de bestaande viaducten blijven gehandhaafd en worden uitgebreid met circulaire buispalen en Circuton (volledig circulair betonmengsel)
Leuning en geleiderails: de leuningen van de bestaande viaducten worden aangepast en volledig hergebruikt.