Zelf doet de natuur al veel: er worden tonnen CO2 vastgelegd, doordat het reageert met mineralen. Dit proces heet mineralisatie. Samen met de start-up Paebbl werkt Iv-Industrie aan een reactor om dat mineralisatieproces te continueren en fors te versnellen. De vastgelegde CO2 kan vervolgens als grondstof dienstdoen. Er wordt gewerkt aan een pilotinstallatie in Rotterdam om de technische werking aan te tonen.

Hoe nieuw is de gekozen aanpak?
De aanpak is nieuw. Wereldwijd zijn er voor zover bekend drie partijen bezig met erts-mineralisatie van CO2. De aanpak van Paebbl en Iv-Industrie is echter duurzamer. Het mineralisatieproces vindt plaats met het mineraal olivijn, wat van nature heel goed in staat is dat te doen. Met de mede door Iv-Industrie ontworpen reactoren kan dit een miljoen keer sneller: CO2 wordt in 60 minuten gemineraliseerd.

Praktisch nut
Door het mineralisatieproces wordt CO2 als definitief vastgelegd, waardoor het kan worden gebruikt als ruwe grondstof voor bijvoorbeeld papier, beton en kunststoffen. Daarmee wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, ook is het gemineraliseerde CO2 nu van economische waarde.

Toepasbaarheid
Mineralisatie is een natuurlijk proces van miljarden jaren oud. Wat met deze methode wordt toegevoegd is snelheid en consistentie. De techniek is verder volledig gebaseerd op natuurlijke processen. Een reactorunit kan dit proces met hoge druk (100 bar) en hoge temperatuur (220 graden) nabootsen.