CROMAS voorspelt drukte en voorkomt topdrukte door reizigers en bezoekers in tijd, locatie en modaliteit te spreiden. Het systeem kan drukte in een gebied multimodaal weergeven.

Het CROMAS-systeem (SWECO) bestaat uit een multimodaal dashboard - een Common Operational Picture (COP) - waarin verschillende informatiestromen gekoppeld zijn en waarin de gebruiker informatie krijgt over de actuele én de drukte verwachte drukte in een invloedgebied, bijvoorbeeld van een evenement. Met organisatoren en andere stakeholders (b.v. de autoriteiten) wordt vooraf afgesproken welke mate van drukte acceptabel is, om die waarden vervolgens te integreren in de COP. Op

basis van actuele en verwachte drukte worden - indien grenswaarden zijn overschreden - triggers gegenereerd om proactief bezoekersstromen te sturen. Dat betekent dat bezoekers en reizigers actief worden geïnformeerd (bijvoorbeeld via social media en berichtvoorzieningen) over drukte en waar mogelijk ook een handelingsperspectief krijgen. Denk bijvoorbeeld aan suggesties over rustiger tijdstippen om te reizen, over locaties die wel goed bereikbaar zijn of over een alternatieve manier van reizen.

Wat CROMAS met name uniek maakt is de voorspellingsmodule op de lange, middellange en korte termijn en het handelingsperspectief, gevat in een high-end service.