Nederland en de gebouwde omgeving kennen op dit moment veel uitdagingen zoals de circulaire economie, reduceren van CO2-uitstoot en toxische stoffen, de schaarste aan bouwmaterialen, stedelijke verdichting, stikstofproblematiek en last but not least het woningtekort. Deze uitdagingen inspireerden de partijen van het huidige Circlewood tot de HoutKern Bouwmethode, een modulair systeem om licht, snel en duurzaam te bouwen en circulair bouwen verder op te schalen.

In de basis bestaat de HoutKern Bouwmethode uit tot 70 meter stapelbare houten modules die door middel van een slimme knoop aan elkaar te koppelen zijn. Een module bestaat uit een houten vloer en dragende houten kolommen. De wanden zijn niet dragend, waardoor de modules eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn om grotere ruimtes te creëren en daarmee flexibiliteit in gebruik. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen zijn gestandaardiseerd en kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw opgebouwd.

De innovatie van de HoutKern Bouwmethode zit dan ook in de losmaakbaarheid en flexibiliteit. Een stalen knoop zorgt ervoor dat de houten modules, ook na het demonteren, weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Circlewood is een alliantie van Circlewood, Noordereng Groep, de werkmaatschappijen van Oosterhoff (ABT, Adviesbureau Lüning en bbn), Heko Spanten, Lomans Amersfoort, DWA, Hedgehog Company en Ferross Staalbouw.