Arcadis heeft een Digital Twin ‘Energie’ bedacht en gerealiseerd waarbij ze het energiegebruik van elektrische treinen gebruiken om informatie te genereren. Deze informatie zetten ze vervolgens in voor inzicht over het energiegebruik én het effectief inzetten van assets.

De Digital Twin ‘Energie’ koppelt de data van:
- De treinen van de vervoerders
- Het werkelijke energiegebruik. Het energiegebruik is beschikbaar via de data van het Erex Platform. Dit Erex platform is in Europa de standaard waarin al het energiegebruik van de vervoerders wordt verzameld en dat gebruik wordt voor de afrekening van de energie.
- Toevoegen van openbare databronnen over bijvoorbeeld het weer. De resultaten van de data analyse wordt gepresenteerd in een Power BI dashboard. Bij Connexxion brengen wij al enkele jaren in beeld wat het energiegebruik is van de treinen. Hiervan komt maandelijks een rapportage die het energieverbruik van specifieke treinen (op een bepaald traject), met in achtneming van de
temperatuur, inzichtelijk maakt.

Voor de vervoerders Keolis en Vivens onderzochten ze in 2020 de afrekenmethodiek (via het Erex platform) en kwamen ze met adviezen over het correct afrekenen van het verbruik per gebruiker. Bijvoorbeeld door het berekenen van de temperatuur die wordt gebruikt als kantelpunt voor verwarmen/koelen. Een mooie verbeterstap zou zijn om deze data vanuit de treinen real time te verzamelen en op een online platform
inzichtelijk te maken. De nieuwe elektrische treinen hebben deze meters al aan boord.

De inzichten die Arcadis op heeft gebouwd door de diverse opdrachten zijn hieronder kort toegelicht, de toegevoegde waarde is veelzijdig.

• Verhoging van de effectiviteit van de duurzaamheidsdoestellingen, bijvoorbeeld CO2 uitstoot verlagen.
• Meters in de trein werkend houden.
• Datakwaliteit continu beoordelen.
• Afrekening van werkelijke energieverbruik – de hoeveelheden en kosten
• Voorspellingen van de te gebruiken energie – prognoses, scenario’s.
• Weersinvloeden analyseren.
• Machinisten inzicht geven in verbruik bij rijgedrag, door het analyseren van optrekken, remmen en de maximale snelheid.
• Dagelijkse feedback op afwijkend energieverbruik via automatische mailing.
• Trendanalyse: Ontwikkelingen over jaren en maanden weergegeven.