Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) bewaakt zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen met een digital twin, een virtuele en inmiddels volledig operationele kopie van het hele afvalwatertransportsysteem van WBL. Royal HaskoningDHV adviseert het waterschapsbedrijf bij de ontwikkeling en implementatie van deze digitale transformatie, die de bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maakt.

De digital twin heeft twee componenten.

Ten eerste een big data-platform dat data realtime verzamelt uit de bronsystemen van WBL. Dankzij dit platform kan WBL alle data binnen het waterschap bij elkaar brengen, toegankelijk maken en analyseren, om zo de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Het tweede component is de daaraan gekoppelde machine learning-applicatie – een ‘smart water’ – tool die de prestaties van het afvalwatertransportsysteem monitort, analyseert, visualiseert en controleert.

Data over het actuele gedrag van een pomp, inclusief neerslaggegevens, worden afgezet tegen historische data. Dat geeft een snel en accuraat beeld van een eventuele afwijking, die bijvoorbeeld veroorzaakt zou kunnen worden door een leidingbreuk. Daarnaast krijg WBL-inzicht in eventuele discrepanties die nadelig zijn voor een optimale bedrijfsvoering en kostbaar in het licht van financiële
afspraken met gemeenten.

De uiteindelijke ambitie is een volledig geïntegreerde waterketen met aan elkaar gekoppelde modules, inclusief data gedreven aansturing van zuiveringen en gemalen.