Op de afvalwaterzuivering in Sleeuwijk, van Waterschap Rivierenland, wordt al het slib van Sleeuwijk zelf en van negen andere zuiveringen vergist – in totaal gaat het om het slib van ruim 450.000 inwoners, zo’n 300 tot 350m3 slib per dag. Hierbij wordt ook 2,5 tot 3 miljoen m3 biogas geproduceerd dat, ter plekke opgewerkt tot aardgaskwaliteit, genoeg gas is voor 1000 huishoudens. Dit allemaal dankzij de innovatieve technologie Ephyra van Royal HaskoningDHV.

Indrukwekkende prestaties
De prestaties in de praktijk zijn indrukwekkend. Een Ephyra-installatie breekt 20% tot 30% meer organische stof af dan een conventionele gistingsinstallatie. Dit resulteert in een 20% tot 30% hogere productie van biogas en reduceert de hoeveelheid restslib. Daardoor profiteert ook de belastingbetaler. De lagere kosten dragen bij aan de beheersing van de waterschapsbelasting.

Het innovatieve concept van Ephyra is gebaseerd op een zgn. propstroomtechnologie. Kenmerkend is de horizontale compartimentering van de slibgisting. De technologie is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met STOWA , de TU Delft en Waterschap Zuiderzeeland. Er waren financiële bijdragen van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken. Ephyra wordt sinds 2017 toegepast in de praktijk. Naast de goede prestaties bleek het systeem ook zeer robuust en bedrijfszeker waarbij de variaties in aanvoer die bij een slibgisting altijd optreden eenvoudig door Ephyra konden worden verwerkt. Op basis van de geleverde prestaties, de compacte bouw, het bedieningsgemak en de gunstige energiebalans van Ephyra is een korte terugverdientijd mogelijk. Geen wonder dat de belangstelling voor deze technologie in binnen- en buitenland groot is.

Op weg naar duurzame samenleving
Terugwinning van energie uit afvalwater is, net als het beperken van te verbranden afvalstromen, een waardevolle stap richting een energie-neutrale waterschapsector. Ook draagt een efficiëntere slibgisting bij aan het verlagen van operationele kosten voor afvalwaterzuivering en de kosten voor de eindverwerking van slib.