Wonen en woningbouw leveren een grote ecologische belasting op. Het ontwerpen en voorbereiden van een woonwijk met grote, groene ambities en een voorafgaand evenement met een hele duidelijke deadline bood de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te bedenken.

Floriade 2022: het evenemententerrein fungeerde als fundament voor de nieuwe groene stadswijk Hortus, met in eerste instantie 660 woningen. Voor deze gebiedsontwikkeling zijn diverse duurzame oplossingen ontwikkeld binnen het thema van de Floriade 2022, ‘Growing Green Cities’. Het project draagt hierdoor bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom de groene leefomgeving, energieproductie en gezondheid. Zo kunnen de aangelegde infrastructuur en gebouwen meerdere doelen dienen, wordt er duurzaam ontwikkeld en worden kosten bespaard. In dat opzicht kunnen we de wereldtuinbouwtentoonstelling 2022 als geslaagd zien: het diende als katalysator voor het ontwikkelen van nieuwe en circulaire concepten voor een (woon)gebiedsontwikkeling.

De tuinbouwexpositie is in oktober 2022 afgerond. De ontwikkeling van stadswijk Hortus start vanaf 2023. Hortus wordt een prettige, duurzame en groene woonwijk voor de toekomstige bewoners. De concepten die we hier hebben toegepast, zijn breed in te zetten op andere locaties, bij de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving.

De Floriade-expositie heeft weinig positieve media-aandacht mogen genereren. Witteveen+Bos hoopt dat de bijzondere innovaties voor de stadswijk Hortus als inspirerend voorbeeld mogen dienen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wonen en woningbouw leveren een grote ecologische belasting op. Het ontwerpen en voorbereiden van een woonwijk met grote, groene ambities en een voorafgaand evenement met een hele duidelijke deadline bood de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te bedenken, uit te werken en te implementeren. Deze kunnen dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere gebiedsontwikkelingen, waarbij duurzame maatregelen vanaf de planfase kunnen worden meegenomen. Zo zijn onder meer de volgende kansen verzilverd:

Tegengaan van hittestress door veel ruimte voor natuur te ontwerpen
Niet de bebouwing was het startpunt, maar de grid met de arboretum. Het groene en ecologisch netwerk stond in het ontwerp centraal. De levende bomen- en plantenbibliotheek en het Oerbos op het Weerwatereiland zijn een geschenk aan de nieuwe bewoners. Door te ontwerpen met aandacht voor groen en water, beschikt de woonwijk over schaduwwerking om hittestress in droge en warme perioden tegen te gaan.

Circulariteit
De waterhuishouding is zo ingericht dat het hemelwater zoveel mogelijk op de eigen kavels wordt vastgehouden. Het overschot aan hemelwater en afstromend water uit het openbare gebied wordt vervolgens zoveel mogelijk oppervlakkig afgevoerd. Dit heeft naast ecologische voordelen ook positieve invloed op het leefklimaat en draagt bij aan kostenreductie. Het stelsel is ontworpen op een minimum aan ondergrondse betonnen riolering. Afwateringsvlakken met maximaal 2 % hellingsvlak sturen het water ‘stroomafwaarts’. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bewateringsbehoefte van het aanwezige groen en grondwateraanvulling. De afstroming van het hemelwater is getoetst met rekenmodellen, zodat bij regen de wijk normaal begaanbaar blijft. De hellingshoek van maximaal 2 % is ook bevorderlijk voor de rolstoelvriendelijkheid. Dankzij dit ‘vals plat’ kunnen rolstoelgebruikers zich met minimale inspanning verplaatsen.

Circulariteit is op het Floriadeterrein concreet gemaakt in de constructies van de fiets- en voetgangersbruggen en de beschoeiingen: deze zijn gemaakt van hergebruikt plastic, onder meer opgehaald in de gemeente Almere.
Ook zijn de masten van de openbare verlichting gemaakt van 100 % hergebruikt aluminium. Voor het gelijkstroomnetwerk waarmee de verlichting gevoed wordt, was aanzienlijk minder koperen bekabeling nodig (reductie van grondstoffen).