Duurzame warmte, koude en elektriciteit voor 160.000 huishoudens.
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds groter. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen torenhoog. Dit betekent dat we vol moeten inzetten op onafhankelijke, duurzame energiebronnen. HermanDeGroot voorziet hierin een grote rol voor geothermie en draagt met haar project in de regio Eemland hier een belangrijke steen aan bij.

Warmte onder onze voeten
Geothermie maakt gebruik van warmte die van nature voorkomt in de aarde. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Op 3 km in de
ondergrond is het zo’n 100 °C, op 6 km diepte stijgt de temperatuur tot wel 180 °C. Warm water wordt vanuit de ondergrond via een boorgat naar de centrale gepompt, waar het een warmtenet voorziet of gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit. Via een tweede boorgat wordt het water hierna weer teruggepompt in de ondergrond, op dezelfde diepte maar anderhalf tot twee kilometer afstand van de productielocatie. Het afgekoelde water stroomt door het warme gesteente, waardoor het is opgewarmd op het moment dat het opnieuw wordt opgepompt. Op deze manier wordt niets uit de ondergrond onttrokken dan warmte.

Energierotonde verbindt steden en warmtebronnen
HermanDeGroot gaat geothermie als duurzame energiebron inzetten in de regio Eemland. In de regio Eemland worden 7 gemeentes voorzien van duurzame energie uit geothermie. Voor het transport van warmte naar de gemeentes heeft HermanDeGroot het concept voor een energierotonde ontwikkeld, waarbij meerdere centrales en stedelijke gebieden met elkaar verbonden worden. Op deze manier wordt de CO2-vrije warmte op effectieve wijze over de regio verdeeld. Zo wordt altijd warmte geleverd: als één centrale in onderhoud is kunnen de overige centrales warmte blijven leveren aan dit warmtenet. Doordat geothermie warmte levert van minimaal 70 °C kan elke woning worden voorzien van verwarming met een minimale ingreep: de cv-ketel wordt vervangen door een warmtewisselaar. Dit betekent een relatief lage investering voor de bewoner om van het gas af te gaan. Met geothermie kan de regio in hoog tempo verduurzaamd worden. Elke geothermiecentrale wordt ontwikkeld met 5 doubletten (een doublet is een combinatie van een productie- en een injectieput). Drie van deze doubletten winnen warmte op 2,5 km diepte die direct ingezet wordt voor verwarming. De andere 2 doubletten worden op 5,5 km diepte ontwikkeld zodat deze ook gebruikt kunnen worden voor elektriciteitsproductie. Eén centrale kan zo 24.000 huishoudens voorzien van duurzame energie.