Bovenop een parkeergarage operatiekamers voor chirurgische ingrepen maken? Dat kan alleen als er een manier wordt gevonden om de verkeerstrillingen fors te dempen. En die manier vond Royal HaskoningDHV.

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft had meer operatieruimte nodig en de ideale plek die daarvoor beschikbaar was, bevond zich bovenop een in 2015 opgeleverde parkeergarage. Het resultaat werd afgelopen voorjaar geopend: de eerste drive-in OK van Nederland. Patiënten rijden van beden naar boven, gaan met de lift naar de OK-afdeling waar ze een poliklinische chirurgische ingreep ondergaan en rijden vervolgens weer naar huis.

Om het project daadwerkelijk te realiseren, was heel wat inventiviteit nodig, zegt Nils Roovers van ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV. De parkeergarage was al berekend op een eventuele ‘optopping’: het gebouw was sterk genoeg ontworpen om twee extra verdiepingen te kunnen dragen. ‘Maar dat betrof alleen het gewicht en de windbelasting. Men heeft toen wat betreft trillingen geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er operatiekamers op zouden komen.’

OK’s stellen namelijk geheel eigen eisen, met name aan het trillingsniveau. Je moet er immers niet aan denken dat er net een chirurg bezig is met een microscopische ingreep aan bijvoorbeeld het oog, en er beneden een busje over een drempel rijdt. Dat zou tot problemen kunnen leiden, stelt Roovers.

Een oplossing was niet direct voorhanden, maar als eerste stap besloten de betrokken ingenieurs metingen te verrichten bij een aantal operatiekamers elders. Zo konden ze vaststellen wat een acceptabel trillingsniveau is. Daarop gingen ze aan het ontwerpen. ‘Er waren verschillende mogelijkheden: massa toevoegen, de huidige parkeergarage stijver maken of de opbouw op veren plaatsen. We hebben voor dat laatste gekozen.’

De nieuwe OK’s zijn gevestigd in een stijve constructie die is geplaatst op honderden zware veren. ‘Net een waterbed’, zegt Roovers. ‘De trillingen van beneden in de garage worden niet meteen doorgegeven, maar worden gedempt.’ Voor de veren konden worden geplaatst, moest er uitgebreid reken- en simulatiewerk worden verricht. ‘In het midden is de belasting het zwaarst dus daar hebben we de meeste veren geplaatst.’

De oplossing werkt goed, stelt Roovers: de veren blijken de trillingen van de parkeergarage zelfs nog iets beter op te vangen dan was berekend. Dat maakt de oplossing ook voor andere projecten geschikt. ‘Het afveren van een ruimte is op zich niet nieuw’, zegt Roovers, ‘maar de combinatie van een parkeergarage en operatiekamers maakt dit echt spectaculair.’