De komende jaren gaan we steeds meer elektrisch rijden. Maar welke laadinfrastructuur is daarvoor vereist? Dat verschilt per locatie. VOLT, een technologische oplossing van Royal HaskoningDHV, biedt gemeenten en provincies helderheid.

Veel grote en kleinere gemeenten staan op dit moment voor dezelfde opgave. Nu de energietransitie vaart begint te krijgen en steeds meer mensen overstappen op elektrisch rijden, groeit de behoefte aan een netwerk van laadpalen. Maar hoeveel van die laadpalen zijn er eigenlijk idealiter nodig en waar is de behoefte het grootst? In een deel van de gemeente kunnen burgers vermoedelijk wel een eigen laadpaal plaatsen, maar in andere wijken zullen de meeste automobilisten juist op publieke palen zijn aangewezen. En waar is nog plek? De publieke ruimte is immers vaak overvol, of er staan bomen of straatmeubilair in de weg. ‘Gemeenten willen daar grip op krijgen’, zegt Mark Gorter van Royal HaskoningDHV.

Met de nieuwe oplossing VOLT blijkt het ingenieurs- en adviesbureau in een behoefte te voorzien. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau, zegt Cathelijne Hermans, ook van Royal HaskoningDHV. Inmiddels wordt het digitale platform al ingezet in de provincies Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland en binnenkort volgen Oost-Nederland en Amsterdam. ‘De energietransitie gaat razendsnel en niemand wil om de drie meter zomaar een laadpaal neerzetten. Dat is voor overheden soms een worsteling. Met VOLT kunnen ze een toekomstbestendig plan maken.’

VOLT combineert alle data over het gebruik van elektrische voertuigen in de omgeving, de huidige laadinfra, de huidige en verwachte vraag naar laadpalen en de beschikbare netcapaciteit en de bestaande inrichting van de openbare ruimte. Maar die data – zowel uit openbare bron als aangekocht – is nog maar het begin. In VOLT verrijkt Royal HaskoningDHV het geheel met de eigen, lokale kennis en de ingenieurskennis over onder meer de openbare ruimte. ‘Science, data en algoritmen kunnen we in VOLT combineren met een lokale blik”, zegt Gorter. ‘De analyse levert uiteindelijk een optimaal plan, waarin precies wordt beschreven waar en hoeveel laadpalen er nodig zijn.’

Voordeel van de oplossing is bovendien dat die dynamisch van aard is. Zijn er nieuwe data beschikbaar, dan kan de analyse daar gelijk op worden aangepast. ‘Met VOLT zitten we precies in de driehoek strategie, implementatie en technologie’, zegt Hermans. ‘Dat is het onderscheidende: zo’n veelzijdige oplossing was er nog niet.’