Steeds vaker is het in delen van ons land te droog. Royal HaskoningDHV schiet, samen met Waterschapsbedrijf Limburg en machinebouwer SBE, te hulp. Zij ontwikkelden een installatie die afvalwater omzet in water dat schoon genoeg is voor boeren om hun akkers mee te besproeien.

Ingenieurs van Royal HaskoningDHV bedachten de technische oplossing in overleg met mensen van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). In die provincie kampen verschillende boeren gedurende delen van het jaar met droogte. En áls het dan regent, is het lastig voldoende regenwater vast te houden.

De oplossing bleek te liggen bij huishoudelijk afvalwater. Dat wordt normaal gesproken zo snel mogelijk afgevoerd via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), waarna het behandelde water wordt geloosd. Maar dit water is ook weer uit het riool te onttrekken, nog voordat het de rwzi bereikt, op het moment dat er vraag naar water is. De ontwikkelde compacte zuiveringsinstallatie ‘Package Nereda’ reinigt het afvalwater tot bruikbaar water om de droogte te lijf te gaan. Het slib dat overblijft gaat via het riool alsnog naar de rwzi, die er via vergisting nog biogas van kan maken of nuttige stoffen uit kan winnen, zoals biopolymeren.

De installatie, ontworpen door machinebouwer SBE Piping Machine – Apparatenbouw, is gebaseerd op de beproefde Neredatechnologie, waarbij het afvalwater van huishoudens of industrieën wordt gezuiverd door korrels die vol zitten met bacteriën. Die eten het afval op en zetten het deels om in slib, en reinigen zo het water. Dat is vervolgens schoon genoeg om akkers mee te irrigeren of voor bedrijven met een grote watervraag. Wereldwijd heeft Royal HaskoningDHV al zo’n negentig projecten opgezet met de Neredatechnologie.

De ‘schoonwaterfabriek’ hoeft niet altijd op dezelfde stand te draaien, maar is instelbaar op wat er op dat moment wordt gevraagd. Is de wens zo schoon mogelijk water, bijvoorbeeld voor aanvulling van het grondwaterpeil, dan hebben de bacteriën meer tijd nodig en wordt er dus minder water geproduceerd. Mogen er in het water meer nutriënten achterblijven, dan kan er in dezelfde installatie meer water worden geproduceerd. Bijkomend voordeel is dat de boer dan op kunstmest bespaart voor zijn gewassen.

In het noorden van Engeland draait inmiddels de eerste Package Nereda. Het mooie van de technologie is dat hij gebaseerd is op standaardonderdelen. ‘Daardoor kunnen we werken volgens het principe van design one, build many’, legt Sjoerd Kerstens van Royal HaskoningDHV uit. ‘We passen een modulaire ontwerpmethodiek toe die is ontwikkeld door WBL, Verdygo genaamd. Op basis van dezelfde onderdelen en één basisontwerp kunnen we een kleine installatie neerzetten voor een equivalent van duizend inwoners, of een grotere tot voor wel tienduizend inwoners. Wat ook kan, is op een later moment de capaciteit verhogen of verlagen; dan zet je er gewoon een containertje bij of haal je er een weg, het is net lego.’