Cauberg Huygen is een onderscheidend ingenieursbureau dat werkt aan de uitdagingen van de mens van morgen. We zijn de expert op het gebied van bouwfysica, duurzame ontwikkeling en milieu- en energievraagstukken. Tevens ondersteunen we omgevingsdiensten en waterschappen bij de uitvoering van hun basistaken.

We leveren de beste oplossingen, brengen geen schade toe aan onze omgeving en lopen voorop als het gaat om innovatieve concepten en methodes van duurzame gebiedsontwikkeling.