Duurzaam GWW

Voor het bevorderen van duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw

Duurzaam GWW
mobiliteit_color-v3.svg

Community Duurzaam GWW

De community richt zich op het bevorderen van duurzaamheid binnen de GWW-sector, waardoor verschillende partijen worden voorzien van handvatten om actie te ondernemen. Binnen deze community worden diverse onderwerpen besproken en gedeeld, met als doel kennisoverdracht, het vormen van gezamenlijke standpunten en het bieden van input aan relevante programma's en instanties. 

Er wordt aandacht besteed aan verschillende programma's, zoals:
Duurzaam GWW
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Ook worden diverse instrumenten besproken, zoals de Aanpak Duurzaam GWW, Omgevingswijzer, Ambitieweb, MKI, DuboCalc, de CO2-Prestatieladder en het Dashboard Duurzaam GWW. Daarnaast worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en besproken, zoals bijvoorbeeld emissietools.
 

Deelname aan evenementen, presentaties en online kennissessies is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de community. We bieden ondersteuning aan publieke organisaties. Daarnaast worden ‘best practices’ en ‘lessons-learned' gedeeld, waardoor de community fungeert als een waardevolle bron van informatie en ondersteuning binnen de branche. 

--

De community bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende lidbedrijven:

  • Antea Group
  • Arcadis Nederland
  • DON Bureau
  • IV-Infra
  • Movares Nederland
  • Royal HaskoningDHV
  • Sweco
  • TAUW
  • Witteveen+Bos

 --

×

Aanmelden nieuwsbrief