Stedelijk water

Stedelijk water
klimaatadaptatie_color.svg

Community Stedelijk water

De community stedelijk water houdt zich bezig met thema's als het integrale beheer van waterbronnen, afvoer- en behandelingssystemen in stedelijke omgevingen.

Je kunt hierbij denken aan het ontwerpen, implementeren en onderhouden van infrastructuur voor drinkwater, afvalwater, overstromingsbeheersing en waterkwaliteitsbewaking. Het streven naar veerkrachtige en duurzame oplossingen staat centraal, waarbij aspecten zoals klimaatverandering, verstedelijking en bevolkingsgroei in overweging worden genomen.

Stedelijk wateringenieurs leveren expertise om de uitdagingen van waterbeheer in stedelijke gebieden aan te pakken, met een focus op het waarborgen van voldoende en veilig drinkwater, het minimaliseren van overstromingsrisico's en het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor stadsbewoners.

De community richt zich op kennisdeling, kwaliteit, innovatie en (invloed op) beleid.

--

×

Aanmelden nieuwsbrief