In een wirwar van steeds veranderende regels en wetgeving moeten architecten gebouwen ontwerpen die aan alle eisen voldoen. Dat is lastig, vooral wanneer regels soms in tegenspraak zijn met elkaar. Nieuwbouw moet worden beoordeeld op milieu-impact (MPG-norm) en in 2020 zijn de BENG-normen ingesteld, de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. ‘Met de MPG wordt de milieubelasting van een ontwerp vastgesteld’, zegt Radboud van Hemel, directeur van het bedrijf Bimpact. ‘Wil de architect een ontwerp maken dat hier zo goed mogelijk op scoort, dan zou die een gebouw van lucht moeten maken.’ Terwijl het beste ontwerp volgens de BENG-regelgeving een gebouw is met maximaal gebruik van isolatiemateriaal en installaties om energieneutraal te zijn. Dit zijn twee uitersten, hoe houdt de architect hierin het overzicht? Het combineren van deze twee aspecten, naast vele anderen vergt veel puzzelwerk.

Ingenieursbureau Nieman De Raadgevende Ingenieurs en Buro de Haan hebben hiervoor de BOUWBESLUIT-toetshulp bedacht, een helpende hand voor alle betrokken partijen in het bouwproces. De toetshulp is een toepassing voor BIM/Revit-software om gebouwmodellen te maken. De toetshulp laat realtime binnen het gebouwmodel zien of het ontwerp voldoet aan vier belangrijke onderdelen van het Bouwbesluit. Voldoet het ontwerp op een bepaald punt niet, dan laat de toetshulp zien waar het probleem zit. Voor de geïnteresseerden is zelfs door te klikken tot aan de berekeningen en de exacte regels waarom het ontwerp niet voldoet, zodat er op elementniveau volledige inzage is in wat de toetshulp doet.

De samenwerking tussen de twee bureaus heeft geleid tot de oprichting van het bedrijf Bimpact BV die de BOUWBESLUIT-toetshulp op de markt brengt. ‘Doordat de toetshulp realtime in de modelleersoftware werkt, ziet de gebruiker direct wat bijvoorbeeld de invloed is van het vergroten van een raamoppervlak op de toename van daglichttoetreding’, zegt Van Hemel. Dit brengt nieuwe vrijheden mee: ‘De toetshulp is te gebruiken tijdens de ontwerpwerkzaamheden en geeft realtime aan of het ontwerp al wel of niet voldoet. Maar denk ook aan het snel even beoordelen van alternatieve materialen of details door werkvoorbereiders of het nemen van inkoopbeslissingen.’

Voor nu is de BOUWBESLUIT-toetshulp alleen te gebruiken voor nieuwbouw. Daarnaast is het bedrijf bezig met losse toetshulpen per maatregel, recent is bijvoorbeeld de MPG-toetshulp geïntroduceerd. Waarmee de gebruiker tijdens het modelleren ziet hoe het ontwerp presteert, zowel op Bouwbesluit als MPG-prestatie.