Jury 

De jury van de Vernufteling bestaat uit belangrijke stakeholders voor Koninklijke NLingenieurs en deskundigen op het gebied van ontwerp en ingenieurswerk. De jury van de Vernufteling bestaat uit: 

 

Ir. Joanne Meyboom-Fernhout - President KIVI

Na haar studie bouwkunde aan de TU Delft vertrok ir. Joanne Meyboom-Fernhout naar het buitenland en is zij werkzaam geweest over de hele wereld. In die periode heeft zij in diverse commercieel-technische development functies gewerkt, waarbij betaalbaarheid en uitvoerbaarheid twee belangrijke graadmeters waren voor de ontwikkelde oplossingen. Na haar terugkeer in Nederland heeft zij veertien jaar voor een energiebedrijf gewerkt, zowel in beleidsfuncties als ook in technisch-operationele functies. Sinds drie jaar is zij werkzaam bij Siemens, waar zij dagelijks invulling probeert te geven aan de pay-off ‘Ingenuity for life’; vrij vertaald ‘vernuftigheid voor het leven’. Die filosofie sluit volgens haar mooi aan bij het mogen jureren van de Vernufteling prijs. Joanne vindt het belangrijk dat een project direct een gevoel van ontzag oplevert. Het moet de emotie opwekken “ongelofelijk dat iemand zoiets kan bedenken”. En dan het liefst een simpele oplossing voor een complex probleem.

Paul de Beer - Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat, Gemeente Breda

Eerder werkzaam in het bedrijfsleven, in het onderwijsveld en nu als wethouder: in iedere werkkring heeft Paul de Beer zich in het bijzonder ingezet om jonge mensen met innovatieve ideeën podium te geven. Vanuit de duurzaamheids- en klimaatportefeuille doen zich nu de meeste kansen voor. Als bestuurder in deze tijd van systeemtransities is kiezen voor technologische toepassingen die zich nog niet 100% hebben bewezen niet vanzelfsprekend. Als jurylid hoopt Paul weer extra inspiratie op te doen om in de bestuurspraktijk gemotiveerd te kunnen kiezen voor nieuwe oplossingen. Innovatie zit hem niet altijd in steeds complexere technologie, maar laat zich soms ook zien in het verbinden van het reeds bestaande of in opmerkelijke eenvoud. Deze kant van de innovatie heeft Paul zijn bijzondere interesse.

 

Prof. Ena Voûte – Decaan faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft

Ena Voûte is momenteel decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Academisch onderzoek en onderwijs zijn belangrijke activiteiten van de ontwerpfaculteit die zij leidt. Voorafgaand aan haar huidige functie bracht Ena Voûte 25 jaar in de industrie door. Ze studeerde zelf Industrieel Ontwerpen en voerde haar afstudeerproject op innovatieve verpakkingen uit bij Unilever in het VK. Ena heeft in haar carrière merk- en marketingstrategieën voor diverse producten van Unilever ontwikkeld, is betrokken geweest bij de oprichting van de vergelijkingssite Independer en is innovatieconsultant geweest bij Altuïtion. Bij de jurering let zij er vooral op of het menselijk perspectief is meegenomen en op welke wijze.

 

Drs. Pancras Dijk - Hoofdredacteur De Ingenieur

Drs. Pancras Dijk (geb. Sint Pancras, 1973) belandde na zijn opleiding aan de VU in Amsterdam in de journalistiek. Na zeven jaar voor persbureau Associated Press te hebben gewerkt en veertien jaar voor National Geographic is hij sinds eind 2018 hoofdredacteur van het tijdschrift De Ingenieur, het grootste techniekblad van Nederland. Als jurylid zal hij vooral letten op de relevantie voor de samenleving. Kan de vinding breed worden toegepast en zo werkelijk een verschil maken op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven van het moment?

 

Jacolien Eijer - de Jong - Directeur Koninklijke NLingenieurs

Jacolien studeerde Milieuhygiëne (integraal waterbeheer) aan de Wageningen University & Research. Haar carrière startte bij Ingenieursbureau Oranjewoud waarna ze in dienst trad bij Witteveen+Bos. Na tien jaar in de branche werkzaam te zijn geweest als adviseur/projectmanager stapte ze over naar de overheid, eerst als leidinggevende bij InformatieDesk standaarden Water (IDsW), verantwoordelijk voor de standaarden voor de gehele watersector in Nederland en snel daarna naar Rijkswaterstaat waar zij het kennismanagementbeleid vormgaf. Sinds 2015 is zij directeur van Koninklijke NLingenieurs. Jacolien houdt erg van het “ingenieursdenken”: de vaste overtuiging dat voor elk probleem, elke uitdaging wel een oplossing bestaat. Die oplossingen zijn hard nodig want ons land moet flink op de schop. Bij de jurering zal Jacolien vooral letten op het maatschappelijk belang en mogelijke impact van het project en  de wijze waarop de inzender die waarde zichtbaar heeft kunnen maken.

 

Ir. Henk van Oostveen – Manager Architectuur en Techniek bij ProRail Assetmanagement

Jurylid De Vernufteling - Henk van Oostveen (ProRail)

Henk van Oostveen is direct na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft gestart in de spoorsector. De eerste 15 jaar van zijn carrière bracht hij door bij NS/NedTrain waar hij diverse functies had op het gebied van nieuwbouw, verbouw en onderhoud van treinen. In 2007 volgde zijn overstap naar ProRail waar hij de afgelopen jaren heeft gewerkt in het domein assetmanagement van de railinfrastructuur met een bijzondere focus op onderhoud en informatievoorziening. Als jurylid zal Henk met name kijken naar de bijdrage aan het maatschappelijk belang en de duurzaamheid in het bijzonder. Gezien zijn achtergrond zal ook de onderhoudbaarheid van het idee de nodige aandacht krijgen.