Label voor wateroverlast

Wat gebeurt er met mijn huis bij een extreme bui? Krijg ik dan water binnen? Royal HaskoningDHV introduceerde met partners de dienst BlueLabel, die deze vraag op een begrijpelijke manier beantwoord.

Door klimaatverandering zullen er vaker extreme buien vallen, zo is de verwachting, vergelijkbaar met die in Herwijnen in 2011, toen er in ruim een uur 90 mm uit de hemel kwam. Vast staat dat de riolering dit soort buien niet aankan en dat straten blank komen te staan. ‘Blue Label geeft voor alle panden het risico op waterschade’, zegt dr.ir. Hanneke Schuurmans van Royal HaskoningDHV. ‘Onze ambitie is met BlueLabel een standaardlabelmethodiek voor wateroverlast neer te zetten zodat deze bijvoorbeeld ook bij nieuwbouw een rol kan spelen.’

Samen met verzekeraar Achmea en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans werd de risicoscan ontwikkeld. ‘Hoe extreme buien uiteindelijk leiden tot wateroverlast is best complex. BlueLabel vertaalt dit naar iets wat heel aansprekend en voor iedereen begrijpelijk is.

Label A betekent een laag risico op wateroverlast waarbij er geen water tegen de gevel wordt verwacht, label E betekent een hoog risico op water in de woning.’

Schuurmans schat de nauwkeurigheid van de risicoberekening op 75-80 %, met lokaal grote verschillen. ‘We werken het liefst met kaarten waar de overheden het meeste vertrouwen in hebben en de ene is nauwkeuriger dan de andere.’

De BlueLabel-service is zo opgezet dat wanneer een gemeente met gedetailleerdere gegevens komt, bijvoorbeeld over het eigen rioleringsstelsel, die gemakkelijk zijn te verwerken in het rekenmodel. ‘Daarnaast kunnen gemeentes op basis van hun eigen wateroverlastkaart labels afleiden en die via internet aan burgers presenteren.’

En waarom dan informatie op huisniveau, terwijl maatregelen om wateroverlast tegen te gaan meestal worden genomen op het niveau van de wijk of het stroomgebied? ‘De eigen woning is wat bewoners direct aangaat en waar de schade optreedt. En ze willen weten wat dat voor henzelf gaat betekenen als er maatregelen worden genomen.’ Dat is ook de wijze waarop bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam BlueLabel nu gebruikt om samen met zijn bewoners de stad waterbestendig te maken.