Wat gaan de stijging van de zeespiegel, extra water in de rivieren en intensere regenbuien betekenen voor kwetsbare gebieden? Wat is de kans op een overstroming en, belangrijker nog, hoeveel schade is er dan te betreuren? Software van Royal HaskoningDHV berekent het allemaal.

Deze Global Flood Risk Tool maakt gebruik van een schat aan informatie. Hoe hoog een gebied ligt, wat de waterstanden zijn, welke dijken eromheen liggen, welke klimaatscenario’s worden gebruikt. Maar ook: welke gebouwen er in dat gebied staan. Zijn het woningen, bedrijfsgebouwen of misschien wel een energiecentrale. Het maakt nogal uit voor het schatten van de schade die optreedt als er water binnenstroomt.

‘Uiteindelijk zal de beheerder van een gebied een sociaaleconomische afweging maken’, vertelt Matthijs Bos, product owner van de Global Flood Risk Tool bij Royal HaskoningDHV. ‘Uit onze online tool rolt de verwachte schade bij een overstroming en die wordt afgezet tegen de investering die nodig is om beschermende maatregelen te nemen. Is die lager dan de verwachte schade, dan is er een goede businesscase.’ Dan loont het dus de moeite om te investeren in beschermende maatregelen. Ook worden effecten meegenomen zoals de kans op overlijden en aantasting van het milieu.

De Global Flood Risk Tool is nu een jaar in gebruik. In het Rotterdamse havengebied gebruiken bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hem om het overstromingsrisico mee te nemen bij beslissingen over investeringen die ze doen in de haven. ‘Op de Maasvlakte moeten een paar terreinen nog worden aangelegd. Hoe hoog die moeten worden om bestand te zijn tegen zeespiegelstijging volgt voor een deel uit berekeningen met onze tool’, zegt Bos. De Wereldbank gebruikt hem op een vergelijkbare manier in de kustgebieden van Vietnam, Gambia, Mozambique en Myanmar. ‘Overheden en bedrijven gebruiken de tool ook om prioriteiten te stellen; om te bepalen welke risicovolle situaties eerst aangepakt moeten worden.’

Royal HaskoningDHV rekent al veel langer aan overstromingsrisico’s, maar het nieuwe is dat de complexe rekensommen nu in de cloud gebeuren. Daardoor zijn het duizenden computers die rekenen, wat tot veel snellere resultaten leidt, terwijl de input ingewikkelder is geworden. ‘Vroeger kon je per project maar één keer rekenen, maar nu kunnen we dit meerdere malen doen om gerichter tot een eindresultaat te komen. Als we nu dit en dat veranderen in het ontwerp, wat doet dat met de schade door overstroming? Ook maakt de tool direct alles zichtbaar in kaarten, wat het begrip van de resultaten vergroot.’