Even lekker in de tuin een krantje lezen en dan gestoord worden door het gezwiep en de schaduw van de wieken van een windturbine, voor veel burgers is dit een potentiële nachtmerrie. “Plannen voor windparken stuiten vaak op verzet van omwonenden, terwijl het voor de energietransitie hard nodig is dat er meer windparken op land komen”, legt Erik Koppen, senior adviseur geluid en windenergie bij Arcadis uit. “Vaak komt dat verzet voort uit angst voor het onbekende.” De app Geluidsverwachting.nl, ontwikkeld door Arcadis in samenwerking met studenten van verschillende universiteiten en hogescholen kan de ergernis van omwonenden verminderen.” Koppen: “Het nieuwe aan deze methode om geluidshinder van windparken aan te pakken, is dat er niet alleen naar akoestische factoren wordt gekeken, maar ook naar psychologische factoren. Met de app kunnen wij een objectief beeld van de hinder schetsen en geven we omwonenden de kans om feedback te geven.”

De app, die een jaar lang is getest bij de omwonenden van het Brabantse windpark Kattenberg-Reedijk, geeft gebruikers een soort hyperlokaal weerbericht, maar dan voor het geluid en de slagschaduw van windturbines. Dat bericht wordt berekend met behulp van actuele weersverwachtingen van Infoplaza. Ook kunnen de gebruikers aangeven in hoeverre zij overlast ervaren. “De reacties in de pilot waren positief”, vertelt Koppen. “Men vroeg zich soms af waarom de molens stilstonden. Dat kan komen doordat de molens op dat moment te veel slagschaduw veroorzaken. Dit is een maatregel die omwonenden ontlast. Dat is goed om ook via de app te communiceren.”

Energiemaatschappij innogy wil de app na deze proef bij meer windparken gaan inzetten. Doordat de app omwonenden beter informeert en hen de mogelijkheid geeft om te reageren leidt dit tot meer inzicht begrip en vertrouwen, aldus Koppen. “Mits er wat met de feedback wordt gedaan, want anders werkt het averechts.”